BRL SIKB 7000

Onder deze BRL valt de uitvoering van (water)bodemsaneringen in het kader van de Wbb (Wet bodembescherming) en de Wm (Wet milieubeheer). Wanneer sprake is van ‘saneren’ wordt bepaald door de regelgeving. In de hierna vermelde situaties is het verplicht de werkzaamheden onder certificaat uit te voeren:

  • De aanwezigheid van een beschikking op een saneringsplan (Wbb), afgegeven door het bevoegde gezag Wbb;
  • ofwel de verklaring van instemming met de melding van een ongewoon voorval (art. 13 en 27 Wbb);
  • ofwel een goedkeuringsverklaring op het saneringsplan (Wm), afgegeven door het bevoegde gezag Wm.

De activiteiten die voorafgaan aan de uitvoering van een bodemsanering vallen buiten de werkingssfeer van deze BRL. Naast het opstellen van een saneringsplan geldt dit dus ook voor het onderzoek dat voorafgaand aan dit plan is uitgevoerd.

 

Wel dient het saneringsplan als uitgangspunt voor de sanering. De werkingssfeer van de BRL beperkt zich tot die activiteiten die een relatie hebben met de milieuhygiënische aspecten van de uitvoering van de (water)bodemsanering.

 

Onder de BRL 7000 vallen de volgende protocollen:

  • 7001 grond + grondwater;
  • 7002 in-situ sanering;
  • 7003 waterbodem.

Als uitvoerende partij dient u over bovengenoemd certificaat te beschikken bij de uitvoering van een sanering. Op ieder werk hoort bij de uitvoering van kritische werkzaamheden een KVP’er (kwaliteits verantwoordelijk persoon) aanwezig te zijn. Deze KVP’er kan een medewerker van uw eigen organisatie zijn.

 

U kunt contact met ACVO opnemen voor meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen.

 

ACVO organiseert diverse opleidingen op het gebied van bodemsanering en BRL. Een aanrader is de opleiding Operationeel Medewerker Bodemsanering.

e-max.it: your social media marketing partner

Wij gebruiken Cookies om onze website continue te verbeteren en uw gebruikersgemak te verhogen. Cookies voor het juist functioneren van de website zijn reeds geplaatst. In onze Privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over de gegevens die wij middels Cookies verzamelen en het doel daarvan.

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, kunt u terecht bij onze Privacyverklaring.

Ik accepteer de Cookies van deze website.

EU Cookie Directive Module Information