Deskundig Leidinggevende Projecten Kabels & Leidingen, CROW 132 en CROW 307

 

Bedrijven en daarmee de medewerker in de kabel en leiding sector werken ook met verontreinigde grond

 

Als bedrijf (calculator / werkvoorbereider / projectleider / uitvoerder) bent u degene die zich inleeft in het bestek, offerte aanvraag, maar ook in veld bij een ongepland of gepland werk.

 

Uw kennis op het gebied van de milieukwaliteit van de werklocatie is dus van groot belang. Middels het toevoegen van een module CROW 307 (zijnde systematiek voor het bepalen van de milieutechnische kwaliteit van de bodem voor de K&L sector) kunt u vooraf en op het werk bepalen of de werkzaamheden aan kunnen vangen dan wel dat er aanvullend onderzoek moet worden uitgevoerd. U bent als werkgever wettelijk verplicht de risico’s van een werkplek te kennen en de medewerker te beschermen indien noodzakelijk.

 

Middels de verkregen gegevens kunt u uw medewerkers correct beschermen op basis van de CROW 132.

 

  beschikbare data   offerte aanvragen

 

 

Al deze zaken komen bij de opleiding DLP Kabel en Leiding sector aan de orde. U krijgt een volledige DLP opleiding conform de toets-en eindtermen zoals die door de CROW zijn opgesteld. Dit is kennis die u nodig heeft om een inzicht te krijgen in de structuur van een project in verontreinigde grond / grondwater of waterbodem.

 

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig de veiligheidsmaatregelen treffen.

 

Daarnaast ontwikkelt u adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen en uit te voeren metingen. De inzet van een (externe) veiligheidskundige kan hierdoor worden beperkt.

 

Inhoud van de opleiding

Het programma van de opleiding is opgesteld aan de hand van de CROW-publicatie 132, het lesboek DLP en diverse praktijkgerichte voorbeelden.

 

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • arbo- en milieuwetgeving, maar ook de BRL 6000/7000;
  • CROW 307;
  • veiligheidsklassen bepalen en controleren;
  • maatregelenpakketten praktisch toepassen;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen;
  • V&G-plannen;
  • rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer;
  • uitvoering van luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur;
  • rol van de DLP’er in de praktijk;
  • calculeren.

Digitale ondersteuning

De DLP opleidingen van ACVO opleidingen en advies zijn nu voorzien van een e-learning voorafgaand aan de les (pre-learning) en tussentijdse 'online toetsen'. Voorafgaand aan de les krijgen de cursisten via een inlogcode toegang tot ons platform om alvast kennis te maken met de inhoud van de opleiding. Tussen de lessen door krijgen cursisten de mogelijkheid om zich online te toetsen. Zowel de pre-learning als de tussentijdse toetsen worden tijdens de les interactief behandeld door de docent. De prijs van de opleiding blijft hetzelfde, maar krijgt hierdoor wel een extra kwaliteitsimpuls.

 

Duur van de opleiding

Drie dagen van 08.00 uur tot 16.30 uur (inclusief examen).

 

Examen

Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform EN 45013 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het "platform CROW 132". 

 

Toelatingseisen

Geen.

 

Opleidingen via open inschrijving

Alle ingeplande opleidingen kunt u vinden door op de onderstaande button 'direct inschrijven' te klikken. Bij voldoende deelname start een opleiding bij u in de regio.

 

In-company opleiding

Deze opleiding kunt u ook in kleine groepen binnen uw bedrijf door ons laten verzorgen. Neem gerust contact met ons op voor een passende offerte. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend!

 

Erkenningen

De volgende erkenning heeft betrekking op deze opleiding:

 

  

 

  beschikbare data   offerte aanvragen
e-max.it: your social media marketing partner

Wij gebruiken Cookies om onze website continue te verbeteren en uw gebruikersgemak te verhogen. Cookies voor het juist functioneren van de website zijn reeds geplaatst. In onze Privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over de gegevens die wij middels Cookies verzamelen en het doel daarvan.

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, kunt u terecht bij onze Privacyverklaring.

Ik accepteer de Cookies van deze website.

EU Cookie Directive Module Information