Inzet deskundige bij (water)bodemsanering

Voor diverse werkzaamheden in de Grond-, Weg- en Waterbouw sector kunt u bij ACVO deskundigen inhuren. Dit is ook van toepassing voor de voorbereiding danwel begeleiding van saneringen, zowel in de droge als in de natte sector.

 

In onderstaande tabel staan de vereisten voor de inzet van een deskundige in de uitvoeringsfase conform de CROW 132.

 

Inzet deskundige Basisklasse 1T 2T 3T 1F 2F
Validatie veiligheidsklasse en bepaling maatregelen  
Niet vluchtige stoffen MVK MVK MVK HVK MVK MVK
Vluchtige stoffen MVK MVK MVK HVK MVK HVK
CMR-stoffen MVK   HVK HVK HVK HVK
Asbest       HVK    
Begeleiding uitvoeringsfase incl. voorlichting & instructie  
Niet vluchtige stoffen DLP MVK MVK HVK MVK MVK
Vluchtige stoffen DLP MVK MVK HVK MVK HVK
CMR-stoffen DLP   HVK HVK HVK HVK
Asbest       HVK    

 

Op alle saneringen of locaties waar gewerkt wordt met verontreinigde (water)bodem en grondwater moet continu een DLP-er aanwezig zijn. De opleidingseisen voor een DLP-er staan beschreven op de site van de CROW Ede: publicatie132.crow.nl (toets en eindtermen).

 

Verantwoordelijkheden van de DLP-er zijn:

  • verantwoordelijk voor de voorlichting aan alle betrokkenen;
  • verantwoordelijk voor de lucht-kwaliteitsmetingen en het interpreteren van de gegevens;
  • het nemen van extra maatregelen;
  • het bijhouden van het logboek;
  • de veiligheid (tot een bepaald niveau MVK of HVK);
  • zorg dragen dat er geen besmetting plaats vindt;
  • uitkeuren van materieel dat de locatie verlaat;
  • controle indeling terrein.

De DLP-er voert op de T en F klasse werken zijn/haar werkzaamheden uit onder de verantwoording van een MVK-er of HVK-er.

 

De MVK-er en HVK-er kan voor u veiligheidsrondgangen maken, werken opstarten en diverse werkdocumenten (V&G-plannen en logboeken) beoordelen.

 

ACVO beschikt over eigen MVK-ers en een HVK-er. Indien u informatie wilt ontvangen kunt u contact opnemen met ACVO, een vrijblijvende offerte aanvragen of een aanvraag voor een deskundige invullen.

e-max.it: your social media marketing partner

Wij gebruiken Cookies om onze website continue te verbeteren en uw gebruikersgemak te verhogen. Cookies voor het juist functioneren van de website zijn reeds geplaatst. In onze Privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over de gegevens die wij middels Cookies verzamelen en het doel daarvan.

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, kunt u terecht bij onze Privacyverklaring.

Ik accepteer de Cookies van deze website.

EU Cookie Directive Module Information