Nieuws

2 augustus 2019

Komende week (5 – 9 augustus) beperkt geopend!

 

In de periode van 5 t/m 9 augustus is ons kantoor in Emmeloord alleen in de ochtend geopend. Telefonisch zijn wij dan ook van 08.30 uur t/m 12.30 uur bereikbaar.

 

Mocht u dringende vragen hebben op een ander moment van de dag, kunt u contact opnemen met Oene Venema: 06 – 53 26 37 67

 

29 juli 2019

(Tijdelijk) hulp nodig bij de invulling van uw KAM systeem?

 

Naast alle opleidingen die wij verzorgen, kunnen wij uw bedrijf ook op andere aspecten van dienst zijn! Deze keer lichten we de inhuur van een (tijdelijke) KAM medewerker eens uit. ACVO biedt de mogelijkheid om door middel van flexibele inzet van een adviseur uw KAM systeem op orde te krijgen en/of te houden.

Welke taken kunnen onze adviseurs u uit handen nemen? Onder andere de volgende werkzaamheden:

 • Implementeren, onderhouden en optimaliseren van het Kwaliteits-, Arbo-, en Milieubeleid
 • Implementeren, onderhouden en optimaliseren van diverse systemen zoals; VCA, ISO9001, ISO45001, BRL7000, Co2 prestatieladder en ISO14001 systeem
 • Opstellen en actualiseren van RI&E en bijbehorend Plan van Aanpak
 • Opstellen van een juist AVG plan door middel van opstellen privacyverklaring en verwerkingsregister

Uiteraard kunnen onze adviseurs u nog bij veel meer werkzaamheden ondersteunen.

 

Heeft u behoefte aan (tijdelijke) ondersteuning bij uw KAM werkzaamheden?  Neem dan contact met ons op om te kijken of uw wensen en behoeften aan sluiten bij ons aanbod. Vraag een offerte aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem telefonisch contact met ons op via 0527 – 61 21 36.

 

22 juli 2019

Werken onder warme omstandigheden, let op!

 

Het is duidelijk zomer! Komende week worden er (extreme) warme temperaturen verwacht. Lang niet iedereen geniet al van een zomervakantie en werken met deze omstandigheden is niet altijd prettig. Zeker niet als je warme werkkleding draagt of fysiek zwaar werk uitvoert. Werken in warmte kan bovendien negatieve gezondheidseffecten veroorzaken. Daarom volgen hieronder enkele praktische veiligheidstips zodat u veiliger kunt werken onder warme omstandigheden: 

 • Pas het inspanningsniveau aan, vooral 's middags
 • Pas, indien mogelijk, een tropenrooster toe
 • Zorg ervoor dat je zoutgehalte in je lichaam op peil blijft
 • Smeer je altijd voldoende in met een hoge factor
 • Pas werk-rust schema's toe: hierbij wordt regelmatig pauze genomen in een koele ruimte
 • Draag soepele kleding (indien mogelijk) met minder isolatie of betere ventilatie en goede waterdamp-transport
 • Bied koele dranken aan en een koele pauzeruimte
 • Wees alert op symptomen van warmtebelasting bij je collega's. Wanneer deze voorkomen, het werk direct stoppen en advies inwinnen bij de bedrijfsarts!

 

Kwetsbare groepen
Vooral voor kwetsbare groepen zoals zwangere werknemers, oudere werknemers, werknemers met een slechte conditie of met hart- en vaatziekten kan werken onder warme omstandigheden schadelijk zijn. Deze groepen verdienen daarom extra aandacht bij het nemen van bovenstaande maatregelen.

 

19 juli 2019

Extra VCA opleiding in september ingepland!

 

Vanwege de grote vraag naar VCA opleidingen na de zomervakantie, hebben we een extra VCA opleiding ingepland in Emmeloord. Op 5 september zijn er nog enkele plaatsen vrij. De extra ingeplande opleiding vindt plaats op 16 september in Emmeloord.

 

Heeft u ook interesse in onze VCA opleiding? Vraag dan informatie op en meld u snel aan! Let op: Vol=vol!  

 

Klik hier voor meer informatie en klik hier om in direct in te schrijven!

17 juli 2019

Inspectie SZW: Naleving Arbo-regels onvoldoende bij meeste bedrijven!

 

Inspectie SZW heeft dinsdag 16 juli jl. het onderzoek ‘Arbo in Bedrijf 2018’ gepubliceerd. De belangrijkste conclusie hieruit is dat een derde van de bedrijven niet voldoet aan alle verplichtingen uit de Arbowet. Er is wel een lichte vooruitgang te zien, in 2016 voldeed slechts 27% van alle bedrijven aan deze verplichting.

 

Om een goed Arbobeleid te kunnen vormgeven, is het belangrijk om een overzicht te hebben van alle gevaren die in het bedrijf kunnen voor komen. Met deze Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) kan het bedrijf de gevaren aanpakken om zo de kans op ongevallen tot een minimum beperken. Het aantal bedrijven met een RI&E is toegenomen van 45% in 2016 naar 49% in 2018. De Inspectie SZW kan een bedrijf direct een boete geven als een RI&E ontbreekt! Daarnaast blijkt dat ook niet alle bedrijven een BHV’er hebben aangesteld in hun organisatie. Eén van de 4 belangrijke kernbepalingen uit de Arbowet.

Benieuwd naar het volledige rapport? Klik dan hier .

 

Wilt u ook graag aan de slag met een RI&E voor uw bedrijf, maar komt u er zelf niet uit? Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in deze vraagstukken! Neem dan contact met ons op via 0527-612136 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan kijken we vrijblijvend wat de mogelijkheden zijn om u te helpen!

 

Daarnaast ook nog opzoek naar een BHV opleiding, zodat u ook aan deze kernbepaling voldoet? Klik dan hier.

 

 

11 juli 2019

Zomereditie nieuwsbrief gepubliceerd!

Zojuist hebben wij onze nieuwsbrief gepubliceerd! Na de zomer lanceren wij onze
nieuwe website. Lees ook over PFAS houdende bodem, nieuwe SRC waarden en
over onze opleiding voor toezichthouders! Lees hier onze nieuwsbrief.

24 juni 2019

Nog 5 werkdagen om uw EML te melden!

 

Er is een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht! U heeft nog 1 week de tijd om uw energiebesparende 
maatregelen te melden bij RVO. Bekijk hier onze nieuwsbrief. 

25 juni 2019

Vakantiekrachten op een heftruck, let op!

 

Tijdens de schoolvakanties zoeken veel scholieren werk bij diverse bedrijven in de omgeving. Veel werkgevers maken hier graag gebruik van. Scholieren vinden het altijd erg leuk als ze ook aangeboden krijgen dat ze op een heftruck mogen rijden tijdens het werk. Omdat de Arbowet een aantal jaar geleden de leeftijdsgrens heeft verlaagd voor het rijden op een heftruck, is het nu mogelijk om vanaf je 16e op een heftruck te mogen rijden.

 

Behalve de wettelijke leeftijd, is het ook belangrijk om met voldoende kennis en vaardigheden de heftruck te kunnen besturen. Zonder een heftruckcertificaat rijden op een heftruck, maakt de kans dan ook groter op een ongeluk.

 

De werkgever is verantwoordelijk!

Voor de werkgever is het dan ook vervelend als er een ongeluk gebeurt, buiten de schade waar de werkgever voor opdraait, is de werkgever volgens de Arbowet ook verantwoordelijk voor iedereen die een heftruck bestuurt. Buiten de gewone werknemers, dienen dus ook de vakantiekrachten die een heftruck mogen besturen in het bezit te zijn van een heftruckcertificaat!

 

Door middel van het volgen van een heftruckopleiding kan dit certificaat worden behaald. Deze opleiding kan al voor een kleine groep bij u op locatie worden gehouden, met als voordeel dat er op uw eigen heftruck geoefend kan worden!

21 juni 2019

Aangepaste SRC waarden CROW 400

 

Met het verschijnen van de nieuwe publicatie CROW 400 is er ook een lijst met SRC waarden verschenen. Zoals u wellicht weet waren de SRC waarden vanuit CROW berekend op het blootstellingsprofiel 'wonen met tuin'. Dit is een blootstelling in privé en klopt daarom ook niet met de praktijk. In Module 3 van de publicatie CROW 400 wordt dit verder verwoord.

 

Eind 2018 hebben wij samen met een aantal andere arbodeskundigen bij de CROW zitting genomen in een commissie. Hier hebben wij onze wensen van veranderingen kenbaar kunnen maken. Een aantal hiervan zijn gehonoreerd en een aantal niet. De commissie heeft de SRC waarden (wonen met tuin) herberekend naar het blootstellingsprofiel van een 'grondwerker'. Verder zijn er een aantal waarden gemotiveerd en onderbouwd aangepast die afwijkend waren t.o.v. de Interventiewaarde (o.a. Lood).

 

Deze week heeft CROW de nieuwe aangepaste waarden op hun website gepubliceerd. U kunt deze vinden via deze link.

 

In deze lijst kunt u lezen dat de SRC waarden ‘grondwater’ en ‘bodem’ gelijk zijn gesteld. Waterbodem wordt niet meer separaat vermeld. Dit betekent dat de waarden voor de bodem ook van toepassing zijn voor werken in de waterbodem.

 

Van een aantal stoffen (o.a. de PCB’s en PAK-totaal) is op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar. De webtool 'Bepaling Veiligheidsklassen' kan vooralsnog voor deze stoffen niet gehanteerd worden. Indien van een bepaalde stof onvoldoende informatie bekend is en de stof om die reden niet in de webtool is opgenomen, betekent dat niet dat er geen toetsing hoeft plaats te vinden. In dat geval dient het veiligheidsrisico door de betreffende deskundigen te worden ingeschat en op basis daarvan de bijbehorende beheersmaatregelen worden genomen.

Op de lijst is niet meer aangegeven of de betreffende stof een C, M of R stof is. Ook 'huidopname' is niet meer meegenomen in de lijst. Daarvoor dienen deskundigen te worden ingeschakeld. Zoals CROW aangeeft in publicatie CROW 400, worden de SRC waarden in de toekomst vaker aangepast op basis van nieuwe gegevens.

 

Voor een volledige uitleg verwijzen wij u naar de site van CROW (www.crow.nl). Het volledige rapport over de aanpassingen en motivatie van de SRC waarden is separaat op verzoek verkrijgbaar bij CROW.

14 juni 2019

Toezichthouders, opgelet!

 

De afgelopen periode zijn veel DLP’ers druk geweest om zich om te laten scholen naar de CROW 400. Sinds 1 januari 2019 is de publicatie CROW 132 echt verleden tijd en wordt er gewerkt middels de publicatie CROW 400. Er zijn al een heel aantal DLP’ers die omgeschoold zijn tot R-DLP conform CROW 400. Nu is het dan ook de hoogste tijd dat de toezichthouders zich hier ook mee gaan bezig houden!

 

De toezichthouders dienen ook conform de CROW 400 op te kunnen treden. Daarom bieden wij voor deze toezichthouders een vernieuwde opleiding ‘Toezichthouders in verontreinigde (water)bodem conform CROW 400’ aan.

Het doel van de opleiding is om de cursist meer inzicht te geven in de minimale eisen op het gebied van milieu, certificatie, V&G-plannen, toezicht (DLP/MVK/HVK) en kosten. U krijgt handvatten om op een werk te kunnen bepalen of de opdrachtnemer de maatregelen (CROW 400/BRL 7000) correct uitvoert. Tevens krijgt u beter inzicht in de verplichtingen die bij een opdrachtgever liggen ten aanzien van:

-          Methodieken van bodemonderzoeken

-          V&G-plannen ontwerp

-          Deskundigheidseisen

 

Vanaf het nieuwe opleidingsseizoen gaan we extra aandacht schenken aan de opleiding CROW 400 voor Toezichthouders. Deze opleiding staat als open inschrijving gepland op de volgende data:

-          16 september 2019 te Houten

-          1 november 2019 te Houten

-          12 december 2019 te Houten

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding.

 

Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de opleiding in-company bij u op het bedrijf te verzorgen! Het voordeel hiervan is dat de opleiding op maat kan worden gemaakt voor uw bedrijf en volledig naar uw wensen kan worden ingevuld!

 

Mocht u hier interesse in hebben, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0527 – 61 21 36 of vraag een offerte aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

5 juni 2019

Veel besproken onderwerp: leer reanimeren!

 

In veel nieuwsberichten horen we inmiddels dat er een oproep wordt gedaan om op basisscholen en middelbare scholen leerlingen te leren reanimeren. Ook wij zijn daar voorstander van en vinden dat het ontzettend belangrijk is om te kunnen reanimeren. Ook op de werkvloer is het belangrijk om te weten hoe je moet handelen als er dit soort situaties voorkomen.

 

Wat doet u als er een bedrijfsongeval plaatsvindt en 1 van uw collega’s gewond raakt? Weet u wat u moet doen als 1 van uw klanten die op bezoek is bij u opeens niet goed wordt? En hoe handelt u als er een brand is en u het hele pand moet ontruimen?

 

Wellicht zijn dit allemaal vragen waar u wel eens over nadenkt, maar waar u het goede antwoord misschien niet op weet. Bovenstaande onderwerpen worden allemaal behandeld tijdens een BHV opleiding. BHV is ontzettend nuttig om te hebben tijdens uw werk, maar ook in uw privé situatie bent u dan beter voorbereid op ongevallen.

Hebben wij u wakker geschud? Vraag dan meer informatie op over de BHV opleidingen die wij aanbieden! Dit kan bij u in-company op het bedrijf, maar u kunt zich ook aanmelden voor een open inschrijving.

 

Kijk hier voor meer informatie of neem contact met ons op: 0527 – 61 21 36 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

27 mei 2019

Nieuwsbrief ACVO zojuist verstuurd!

Zojuist is de nieuwsbrief van ACVO verstuurd. Benieuwd naar onze 
opleidingen voor de zomer? En wilt u meer weten over de informatieplicht? 
Lees hier onze nieuwsbrief. 

14 mei 2019

Nieuwsbrief informatieplicht

Organisaties met een verbruik van 50.000 kWh of 25000 m3 aardgas of meer, hebben 
nog 32 werkdagen de tijd om energiebesparende maatregelen te melden bij de overheid!
Lees in onze nieuwsbrief alles over de informatieplicht. 

10 april 2019

Aan de slag met uw stoffenregister!

Controle op CMR-stoffen door inspectie SZW
De Inspectie SZW gaat de komende tijd scherp controleren bij bedrijven die werken met kankerverwekkende stoffen. Uit eerdere inspecties blijkt dat bedrijven de gevaren van deze stoffen nog steeds onvoldoende in beeld hebben. Ook is het vaak niet duidelijk in welke mate werknemers worden blootgesteld. Het gaat daarbij om zogeheten CMR-stoffen zoals chroom-6, formaldehyde of benzeen, of denk bijvoorbeeld aan kwarts- en houtstof, lijmen en uitlaatgassen van dieselmotoren. 

Bron: Link Inspectie SZW.

Tips voor uw stoffenregistratie
Om te voorkomen dat uw werknemers aan CMR-stoffen worden blootgesteld, raden wij u aan om een stoffenregister op te stellen. Om een stoffenregister op te stellen volgt u onderstaande stappen: 

 • Inventariseer alle gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf, benoem het merk en de stof in uw register. 
 • Lees het bijbehorende veiligheidsinformatieblad: vermeld het gevaar van de stof en vermeld hierbij evenutueel de bijbehorende symbolen
 • Benoem welke PBM's er gedragen moeten worden wanneer men met deze stof werkt

CMR-stoffen aangetroffen? 
Komt u er tijdens het opstellen van uw register achter dat de stof mogelijk kankerverwekkend is of mogelijk een CMR-stof is? Neem dan vervolgstappen en vermeld het volgende: 

 • Het aantal medewerkers dat werkt met dit product;
 • Het aantal uren mee gewerkt;
 • De hoeveelheid dat wordt gebruikt;
 • De hoeveelheid opgeslagen stoffen;
 • De periode waarin werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 • Wijze van blootstelling;
 • Getroffen maatregel.

Maatregelen
De registratie van CMR-stoffen bewaart u 40 jaar. Onder de getroffen maatregel vermeldt u, indien mogelijk, dat de CMR-stof/kankerverwekkende stof wordt vervangen door een minder schadelijke stof. Is dit niet mogelijk? Tref dan andere maatregelen om blootstelling te voorkomen. 

Heeft u hulp nodig bij de uitvoering? Wij hebben ervaring met het opstellen van uitgebreide stoffenregisters en kunnen u helpen te identificeren of de door uw organisatie gebruikte stoffen, mogelijk kankerverwekkend en/of CMR-stoffen zijn. Neem hiervoor contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de telefoon: 0527 - 61 21 36

 

28 maart 2019

Veel nieuws in maart!

Zojuist hebben we onze nieuwsbrief naar onze klanten verstuurd. 
Bent u benieuwd naar het nieuws van maart? Lees het hier in onze nieuwsbrief. 

21 februari 2019

Nieuwsbrief over Energiebesparing en Inspectie SZW over CROW 400

De nieuwsbrief van februari is zojuist verstuurd. U leest hier alles over de Erkende Maatregelen voor energiebesparing, 
over de inspectie SZW en hun kijk op de publicatie CROW 400 en de CO2 prestatieladder. 


 

4 februari 2019

 

EXTRA BHV opleiding gepland!

 

Vanwege de volle BHV groep op 15 maart a.s., hebben wij een extra BHV opleiding gepland op 2 april 2019 in Emmeloord.

Dit betreft een groep voor de BHV-Herhaling én deelnemers voor de BHV Basisopleiding. Deelnemers aan de BHV Basisopleiding krijgen voorafgaand een digiboek welke doorgenomen moet worden en afgesloten met een toets aan het eind van deze e-learning. Hierna wordt de praktijkdag gehouden op onze locatie in Emmeloord.

 

Heeft u interesse en/of verloopt uw BHV certificaat? Meld u dan hier aan voor de BHV Herhaling en hier voor de BHV Basis.

 

Let op, VOL=VOL 

17 december 2018

Voldoet uw V&G-plan aan de publicatie CROW 400?

Eind november hebben wij ons standaard V&G-plan conform de publicatie CROW 400 geïntroduceerd. 
Inmiddels hebben we al diverse organisaties het V&G-plan met bijbehorende RI&E toegezonden en is er veel belangstelling voor dit nieuwe product. 

"Met behulp van het V&G-plan én met het juiste gebruik ervan, wordt zowel voldaan aan de publicatie CROW 400 als ook aan de Arbowet', aldus Henk van Dijk, onze Hoger Veiligheidskundige. 

Wat kunt u verwachten van het V&G-plan?
Het V&G-plan bestaat uit een Word-document en een Excel-bestand. In het Excel-bestand (de projectgerichte RI&E) zijn alle uiteindelijke maatregelen opgenomen. In de 1e kolom worden de adviezen per veiligheidsklasse vanuit de CROW 400 omschreven. In de 2e kolom wordt omschreven welke maatregelen u daadwerkelijk gaat treffen. Om kolom 2 in te kunnen vullen is per veiligheidsklasse een RI&E opgenomen. In het uiteindelijke V&G-plan worden beide kolommen voor de (R)-DLP zichtbaar. Zo kan men lezen wat de CROW 400 adviseert en wat er uiteindelijk aan maatregelen moet worden uitgevoerd. Om te kunnen bepalen hoe deze keuze heeft plaatsgevonden moet de RI&E worden toegevoegd aan het word document. Inspectie SZW zal hier op handhaven. Wijzigingen die o.b.v. dit nieuwe plan zijn doorgevoerd zijn o.a.: 

•    Het aantoonbaar uitvoeren van een RI&E op projectbasis;
•    De uitkomsten van de RI&E aantoonbaar laten meewegen in de maatregelen, dit is uniek per werk en per veiligheidsklasse;
•    De bepaling van de veiligheidsklassen;
•    Verandering DLP naar DLP en R-DLP.
•    Toetsing of er sprake is van sensibiliserende of irriterende stoffen; 
•    Meetregime; 
•    PBM keuze. 

Heeft u belangstelling voor het V&G-plan? In 2018 hanteren wij nog korting!
Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via: 0527 - 612136

 

 

23 november 2018

Veel nieuws in november!

Onze nieuwsbrief van november is uit! Lees in onze nieuwsbrief over ons nieuwe VG-plan, gasmeten,
BHV, DLP en kwaliteitssystemen! Bekijk hier onze nieuwsbrief. 

In de onderstaande foto ziet u een voorbeeld van onze projectgerichte RI&E op basis van het V&G-plan.    

 

2 november 2018

Meer gemak bij voorbereiding op R-DLP examen!

We merken dat cursisten behoefte hebben aan een optimale voorbereiding op het R-DLP examen. 
Daarom bieden we naast onze klassikale R-DLP examentraining ook aanvullende e-learning pakketten aan, zodat cursisten zich nóg beter kunnen voorbereiden op het R-DLP examen.

Inmiddels hebben al veel cursisten gebruik gemaakt van deze ondersteunende e-learning. Daarom hebben we ook al diverse positieve berichten mogen ontvangen over onze e-learning. Curisten zijn met name blij dat ze na de training ten alle tijde nog even de gelegenheid hebben om hun geheugen op te frissen met behulp van onze video's. Ze gaan hierdoor zelfverzekerder het R-DLP examen in. 

Wilt u deelnemen aan onze aanvullende e-learning modules? Bekijk hier de mogelijkheden of neem contact met ons op! 

 

29 oktober 2018

Henk van Dijk over Cyanide bij Buitenhaven in Kampen

Het baggerwerk van de Buitenhaven in Kampen ligt sinds vorige week stil, omdat er cyanide is aangetroffen bij het werk. Onze Hoger Veiligheidskundige, Henk van Dijk, informeert hierover in het nieuws van De Stentor. Klik op de afbeelding hieronder om de video te bekijken.  

 

12 oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018 verstuurd

 

De afgelopen maanden hebben we niet stilgezeten. Het is daarom weer tijd om u te informeren over onze opleidingen. In onze nieuwsbrief die vandaag verstuurd is leest u meer informatie over de nieuwe e-learning modules rondom onze DLP-opleidingen. Daarnaast leest u meer over onze R-DLP examentraining waarop we veel positieve reacties krijgen. En natuurlijk weer een actueel opleidingsoverzicht van de geplande opleidingen dit jaar.

 

Lees hier de nieuwsbrief van oktober 2018.

 

 

12 oktober 2018

Stappenplan R-DLP

 

Middels dit stappenplan helpen wij u te bepalen welke DLP-opleidingen het beste bij uw medewerkers passen. Lees ook de nieuwsbrief van oktober 2018 voor meer informatie.

 

5 september 2018 

Nieuw! E-learning modules als aanvulling op onze DLP opleidingen!

Om de DLP en de R-DLP nog beter te kunnen ondersteunen en voor te bereiden op de lessen en het examen, heeft ACVO diverse nieuwe e-learning pakketten ontwikkeld.
Dit initiatief is ontstaan vanuit de gewijzigde toets- en eindtermen van de nieuwe publicatie CROW 400. Voor de DLP geldt dat hij minimaal 8 lesuren dient te volgen en minimaal 6 uur zelfstudie dient uit te voeren. De R-DLP moet een onafhankelijk examen afleggen bij het CROW. Onderstaand vindt u een overzicht en een korte omschrijving van onze nieuwe producten.

E-learning bij opleiding DLP + CROW 400
Om u op een praktisch en eenvoudige wijze te kunnen ondersteunen bij uw 6 uur zelfstudie, behandeld onze docent/Hoger Veiligheidskundige, Henk van Dijk, de modules de inhoud van de publicatie CROW 400 en deelt zijn ruime kennis en ervaring aan de hand van praktijkvoorbeelden. Door het volgen van de e-learning bereidt u zich beter voor op de les en op het aansluitende examen en voldoet u aan de toets- en eindtermen van de publicatie CROW 400. De e-learning wordt standaard aangeboden bij onze 1 daagse DLP opleiding.

E-learning bij opleiding R-DLP + CROW 400
In deze e-learning wordt de gehele publicatie CROW behandeld door onze docent/Hoger Veiligheidskundige, Henk van Dijk. U bereidt zich goed voor op het aansluitende examen bij het CROW en bent nog beter op de hoogte van de inhoud van de publicatie CROW 400. De e-learning wordt niet standaard aangeboden bij de R-DLP opleiding. Indien u gebruik wilt maken van de ondersteunende e-learning, kunt u deze optie bij ons aangeven. U kunt deze e-learning tevens combineren met de e-learning gasmeten, u ontvangt dan een combinatiekorting.

E-learning gasmeten (R-DLP examentraining)
Om u op een praktisch en eenvoudige wijze te kunnen ondersteunen bij uw studie voor uw R-DLP examen en voor het onderdeel gasmeten van het R-DLP examen, heeft ACVO in samenwerking met RAE benelux een e-learning ontwikkeld. De e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:

• Module 1: De techniek van meetapparatuur
• Module 2: Gasmeten in de praktijk
• Module 3: Meetresultaten en maatregelen

De ondersteunende e-learning wordt niet standaard aangeboden bij de opleiding R-DLP examentraining. Indien u gebruik wilt maken van de ondersteunende e-learning, kunt u deze optie bij ons aangeven. U kunt deze e-learning tevens combineren met de e-learning R-DLP, u ontvangt dan een combinatiekorting.

12 juli 2018

Laatste nieuws voor de vakantie: SKO-erkenning behaald!

In deze nieuwsbrief leest u meer over de SKO-erkenning voor onze DLP-opleidingen. Daarnaast besteden we aandacht aan onze R-DLP examentraining, het Kwalificatie-Register, waar de eerste R-DLP certificaten aan toegevoegd worden. En tot slot geven wij nog wat tips over het werken in warme omstandigheden.

 

Lees hier al het nieuws in onze nieuwsbrief.

 

Het team van ACVO opleidingen en advies wenst u een fantastische zomer!

 

29 juni 2018

Veilig werken onder warme omstandigheden

Het is zomer! De afgelopen week stegen de temperaturen al flink en volgende week loopt iedere dag de temperatuur op naar 25 graden of hoger. Tijdens het werk is dit niet altijd prettig, vooral niet wanneer je warme werkkleding draagt of fysiek zwaar werk uitvoert. Werken in warmte kan bovendien gezondheidseffecten veroorzaken. Daarom volgen hieronder praktische veiligheidstips zodat u veiliger kunt werken onder warme omstandigheden: 

 • Pas het inspanningsniveau aan, vooral 's middags
 • Pas, indien noodzakelijk, een tropenrooster toe
 • Zorg ervoor dat je zoutgehalte in je lichaam op peil blijft
 • Smeer je altijd voldoende in met een hoge factor
 • Pas werk-rust schema's toe: hierbij wordt regelmatig pauze genomen in een koele ruimte
 • Draag soepele kleding (indien mogelijk) met minder isolatie of betere ventilatie en goede waterdamp-transport
 • Biedt koele dranken aan en een koele pauzeruimte
 • Wees alert op symptomen van warmtebelasting bij je collega's. Wanneer deze voorkomen, het werk direct stoppen en advies inwinnen bij de bedrijfsarts!

Kwetsbare groepen
Vooral voor kwetsbare groepen zoals zwangere werknemers, oudere werknemers, werknemers met een slechte conditie of met hart- en vaatziekten kan werken onder warme omstandigheden schadelijk zijn. Deze groepen verdienen daarom extra aandacht bij het nemen van bovenstaande maatregelen.

 

21 juni 2018

Van ISO9001:2008 naar ISO 9001:2015


Is uw organisatie al over op de nieuwe ISO 9001:2015? U heeft hier nog minder dan 3 maanden de tijd voor! Per 1 september 2018 dient u over te zijn gestapt van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. 

De nieuwe ISO 9001 norm heeft behoorlijk wat wijzigingen met zich meegebracht.
Waar in ISO 9001:2008 de nadruk lag op procesbeschrijvingen, kijkt ISO 9001:2015 naar de context van je organisatie. 

Belangrijke wijzigingen in ISO 9001:2015:

Stakeholderanalyse: je brengt de eisen en wensen van je belanghebbenden in kaart en de manier waarop je daaraan voldoet. Voorbeelden van stakeholders zijn klanten, de media, maar ook je medewerkers.

Risicoanalyse: je gaat na met welke risico’s en kansen je organisatie te maken heeft. Dat kan op strategisch niveau of op procesniveau. 
De stakeholderanalyse en de risicoanalyse vormen samen de contextanalyse, wat de basis vormt voor de nieuwe ISO 9001 norm.

High Level Structure: dit is de overkoepelende hoofdstukstructuur voor nieuwe ISO normen, zoals ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015.

Meer nadruk op leiderschap: de nieuwe ISO 9001 norm vraagt om meer betrokkenheid van de directie bij het kwaliteitssysteem.

Begeleiding nodig om uw transitie succesvol af te ronden? Onze adviseur heeft diverse organisaties succesvol geholpen bij de transitie. 
Neem contact met ons op of vraag een offerte aan.  

 

 

8 juni 2018

Nieuwe DLP opleidingen ingepland voor de zomer!

 

Vanwege de vele aanmeldingen zijn onze DLP herhalingsopleidingen en R-DLP examentrainingen in juni bijna volgepland. Omdat wij u voor de zomer nog wel graag van opleidingen willen voorzien, hebben we extra DLP opleidingen in gepland in juli.

 

Hieronder vindt u de extra ingeplande opleidingen:

R-DLP examentraining: maandag 2 juli in Emmeloord

DLP-Herhaling: donderdag 5 juli in Houten

 

Schrijf u nog snel in voor de zomer, zodat u na de zomer direct aan de slag kunt met de CROW 400! Let op: VOL=VOL!

25 mei 2018

Nieuws van ons voor u!

 

In deze nieuwsbrief leest u meer over hoe wij de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben opgepakt. Daarnaast meer informatie over onze opleiding voor Toezichthouders. Deze hebben we aangepast aan de publicatie CROW 400. Tot slot lichten we twee opleidingen uit ons totale aanbod expliciet toe.

 

Dus weer reden genoeg om ons nieuws snel te lezen!

 

Kijk hier voor onze meer recente nieuwsbrief.

15 mei 2018

EXTRA DLP-Herhalingsopleiding voor de zomer gepland!

 

Vanwege de volle DLP Herhalingsgroepen die de komende tijd gepland staan, hebben we een extra DLP-Herhalingsopleiding ingepland. Deze opleiding vindt plaats op 5 juli 2018 in Houten.

 

Dus wilt u ook nog vóór de zomervakantie op de hoogte zijn van de wijzigingen rondom de nieuwe publicatie CROW 400? Meld u dan hier aan!

Let op, VOL=VOL 

8 mei 2018

AVG wet: 25 mei 2018! 

Op 25 mei 2018 is de AVG wet van kracht: de nieuwe Europese privacywetgeving. Ongeveer 70 procent van de MKB ondernemingen is nog niet klaar voor de nieuwe AVG wet. Dit meldde MKB Servicedesk afgelopen woensdag op basis van een peiling onder 2.800 ondernemingen. 

Bij ACVO zijn we druk aan de gang gegaan om vanuit een stappenplan de AVG zaken in kaart te brengen, inmiddels zitten we in de afrondingsfase.  

Heeft uw organisatie hulp nodig om de AVG verplichtingen op een rijtje te zetten en aan de slag te gaan met concrete acties? Heeft uw organisatie bijvoorbeeld al een privacyverklaring, een verwerkingsregister en een verwerkingsovereenkomst? En hoe gaat uw onderneming om met persoonsgegevens, en met welk doel? 
Onze adviseur kan uw organisatie op weg helpen om dit voor u in kaart te brengen. Neem contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de telefoon: 0527-612136. 

Lees hier het artikel over de AVG wet. 

 

3 mei 2018

Inschrijven voor R-DLP examens

 

In onze nieuwsbrief leest u meer over de R-DLP examens van CROW. Het inschrijven voor deze examens is vanaf nu mogelijk. Daarnaast meer over onze DLP-opleidingen en andere opleidingen die gerelateerd zijn aan de CROW 400. En uiteraard weer een overzicht van een aantal van onze opleidingen met data tot het eind van het jaar. Dan kunt u een opleidingsdag kiezen welke u het beste past.

 

Kijk hier voor onze nieuwsbrief.

9 april 2018

Nieuwe VCA-norm vanaf nu beschikbaar

 

Wat betekent dit?

VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is. Er is nu één schema voor Nederland en voor België.

 

Overgangstermijn

Gebruikelijk is een overgangstermijn van 3 jaar. Meestal is het prijstechnisch het meest interessant om bij de eerstvolgende (her)certificering over te gaan op de nieuwe VCA 2017/6.0.

 

Download en advies

Aan de slag met de nieuwe VCA? U kunt de nieuwe norm hier aanschaffen. We kunnen u uiteraard ondersteunen bij de overgang naar deze nieuwe VCA-norm. Wilt u hier gebruik van maken? Vraag hier een offerte aan.

6 april 2018

R-DLP examens en nieuwe norm VCA

 

Het heeft even geduurd maar we zijn blij om in deze nieuwsbrief meer te kunnen melden over de R-DLP examens van CROW. Tijdens een informatiebijeenkomst voor opleiders hebben we alle ins en outs over de examenprocedure ontvangen. In onze nieuwsbrief vermelden we de voor u belangrijkste aandachtspunten. Daarnaast in deze nieuwsbrief meer over het vastleggen van uw kwalificaties in het Kwalificatie-Register. En uiteraard weer een overzicht van een aantal van onze opleidingen met data tot het eind van het jaar. Dan kunt u een opleidingsdag kiezen welke u het beste past.

 

Kijk hier voor onze nieuwsbrief.

 

 

20 maart 2018

Aan de slag met informatieveiligheid!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wet waar alle organisaties in Nederland en binnen de Europese Unie per 25 mei 2018 aan moeten voldoen. Veel onderwerpen in de AVG, en ook vanuit de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunnen worden verwerkt in een informatiebeveiligingssysteem op basis van ISO 27001, de AVG stimuleert het in gang zetten van certificering.

Stappenplan ISO 27001 certificering

ACVO heeft een stappenplan opgezet om een beeld te geven van de activiteiten die komen kijken bij het opzetten van een informatiemanagementsysteem.

Stap 1: Analyseren/inventariseren
Allereerst wordt er een inventarisatie gemaakt van de informatiestromen en interne en externe stakeholders die invloed kunnen hebben op uw informatiemanagementsysteem: ook wel business impact analyse en stakeholderanalyse genoemd. 
Per dreiging moet worden bepaald in welke mate de dreiging reëel is voor de organisatie en welke maatregelen moeten worden getroffen.

Stap 2: Opbouwen en implementeren van het Informatiemanagmentsysteem
Het systeem wordt opgebouwd en geïmplementeerd in uw organisatie. De ISO 27001 norm is opgebouwd volgens de High Level Structure. Dit houdt in dat ISO 27001 dezelfde structuur heeft als andere ISO normen, zoals bijvoorbeeld de ISO 9001 (kwaliteit) en de ISO 14001 (Milieu), indien u in het bezit bent van bijv. de ISO 9001, kan de ISO 27001 eenvoudig worden geïntegreerd in uw huidige managementsysteem. 

Stap 3: Interne controle audit
Voer een interne controle audit uit op je gehele managementsysteem of laat dit door onze adviseur doen. Mochten er nog afwijkingen tijdens de controle audit geconstateerd worden dan kunnen deze nog worden opgelost. Wanneer alle zaken in orde zijn is uw organisatie klaar voor certificering.

Stap 4: ISO 27001 certificering
De certificering voor ISO 27001 moet worden uitgevoerd door een erkende certificerende instantie. Na certificering ontvang je een certificaat dat 3 jaar geldig is. Daarnaast worden er jaarlijks controle audits uitgevoerd.

ACVO begeleidt en adviseert uw organisatie om dit bovenstaande traject met uw organisatie aan te gaan, zodat uw organisatie informatie veilig verwerkt en risico’s en bedreigingen beheerst. Met behulp van de ISO 27001 bent u natuurlijk ook goed voorbereid op de komst van de AVG wet!

 

19 maart 2018

Nieuwe opleiding voor Veiligheidskundigen

 

In de nieuwe publicatie CROW 400 is een grotere rol weggelegd voor de Veiligheidskundigen (MVK/HVK). Veel meer dan nu het geval was, mag de veiligheidskundige bepalen welke maatregelen nodig zijn. Om de Veiligheidskundigen meer inzicht te geven in de veranderende rol, taken en verantwoordelijkheden hebben wij een nieuwe opleiding samengesteld: Masterclass CROW 400 voor Veiligheidskundigen.

Naast de nieuwe publicatie CROW 400 besteden we ook aandacht aan de SRC-waardes en het gebruik van de Rekentool.

 

De opleiding duurt een hele dag en er zijn 3 data gepland op onze locaties in Houten en Emmeloord.

 

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding en de data waar u zich voor kunt aanmelden. Schrijf uw Veiligheidskundigen vandaag nog in, zodat ze weer helemaal up-to-date hun werk kunnen doen.

 

8 maart 2018

Extra VCA opleiding in Emmeloord gepland!

 

De aanmeldingen voor de VCA opleidingen lopen erg hard momenteel, daarom hebben wij een extra VCA opleiding ingepland op 17 april a.s. te Emmeloord.

Deze opleiding is geschikt voor deelnemers die hun VCA VOL diploma willen halen, maar ook voor deelnemers aan het VCA Basisveiligheid examen. In 1 dag wordt het hele VCA boek doorlopen en aan het eind van de dag vindt het examen plaats.

 

Heeft u toch wat meer voorbereiding nodig? Dat kan middels onze e-learning. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Interesse in onze VCA opleidingen en benieuwd wanneer deze plaatsvinden? Bekijk hier onze planning en geef u snel op!

Let op: VOL=VOL!

5 maart 2018

Extra opleiding CROW 400 voor Calculatoren en Werkvoorbereiders ingepland!

 

De belangstelling voor de opleiding CROW 400 voor Calculatoren en Werkvoorbereiders is groot. De eerste opleiding op 26 maart in Houten is inmiddels volgeboekt. Daarom hebben we een extra opleiding ingepland op 26 april 2018 in Houten. Ook daarvoor zijn de eerste aanmeldingen alweer binnengekomen.

 

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het werken in en met verontreinigde (water)bodem. Deze opleiding is specifiek gericht op het proces en de werkzaamheden die voorafgaan aan het daadwerkelijk werken in de verontreinigde (water)bodem. U bent als calculator/werkvoorbereider een belangrijke spil in de aanbesteding van nieuwe werkzaamheden en u bent samen met de opdrachtgever, toezichthouder, projectleider en uitvoerder verantwoordelijk om uw medewerkers in het veld te beschermen tegen risico's van verontreinigde (water)bodem.

 

Het doel van de opleiding is om u als calculator/werkvoorbereider kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem. De nieuwe publicatie CROW 400 wordt toegelicht, welke in juni 2017 (en 2e druk van januari 2018) is uitgegeven door het CROW.

 

Kijk hier voor meer informatie over de inhoud van de opleiding en schrijf u vandaag nog in voor 26 april of 5 juni 2018 in Houten.

 

23 februari 2018

Vorst op komst, doorwerken of opleiden!

 

Komende 2 weken wordt er vorst voorspelt. Veel mensen zijn hier blij mee en kijken uit naar een mooie schaatstocht op natuurijs. Maar er moet natuurlijk ook gewerkt worden, kunt u door de vorst niet aan het werk dan is het juist een mooie tijd om een opleiding te volgen. Daarom deze een extra nieuwsbrief waarin we u een overzicht geven van onze beschikbare opleidingen voor de komende weken en we sluiten af met een aantal tips voor werken in de winter.

20 februari 2018

Een nieuwsbrief vol nieuwe opleidingen!

 

Onze nieuwsbrief staat geheel in het teken van onze nieuwe opleidingen. De nieuwe CROW 400 is aanleiding geweest om weer eens kritisch te kijken naar ons opleidingsaanbod. Maar niet alleen op het gebied van werken in de verontreinigde bodem zijn er nieuwe opleidingen gekomen, er is ook een nieuwe versie van de VCA e-learning gemaakt. En ondertussen zijn we bezig met het samenstellen van een nieuwe opleiding die vanaf mei 2018 gevolgd kan worden, namelijk de opleiding UAV-gc. Hierover meer in onze volgende nieuwsbrief.

 

13 februari 2018

Vernieuwde VCA e-learning

 

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest om onze e-learning VCA te vernieuwen. Op basis van de nieuwste eind- en toetstermen voor de VCA VOL en VCA Basisveiligheid examens (vanaf 1 september 2017) is in combinatie met de nieuwe VCA-boeken een nieuwe e-learning gemaakt. Onze Hoger Veiligheidskundige, Henk van Dijk, behandelt aan de hand van de 4 VCA-thema’s de verschillende hoofdstukken van de VCA. De e-learning is samen met het lesboek een goede voorbereiding op het VCA-examen. Maar kan ook gevolgd worden in combinatie met een ééndaagse VCA-opleiding.

 

Een groot voordeel van het volgen van een e-learning dat u op elk gewenst moment de leerstof kunt doornemen. Het systeem houdt uw voortgang bij, dus weet u precies waar u bent gebleven en heeft u een duidelijk overzicht van alle behaalde resultaten. Lastige onderdelen kunnen nog een keer doorlopen worden. Kortom: een flexibele voorbereiding op het VCA-examen.

 

Kijk hier voor meer informatie en om u in te schrijven. De inloggegevens ontvangt u binnen 1 werkdag per mail en daarna kunt u gelijk beginnen met studeren. Onze eerstvolgende klassikale VCA-opleiding vindt plaats op 22 februari 2018 in Emmeloord.

 

30 januari 2018

Nieuwe opleiding: CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders

 

Na de succesvolle opleiding CROW 132 voor Calculatoren komen we na veel verzoeken uit de markt ook met de nieuwe opleiding in ons totale opleidingsaanbod: CROW 400 voor Calculatoren/Werkvoorbereiders. Deze opleiding is gemaakt voor medewerkers die betrokken zijn bij het werken in en met verontreinigde (water)bodem. Maar dan specifiek gericht op het proces en de werkzaamheden die voorafgaan aan het daadwerkelijk werken in de verontreinigde (water)bodem.

 

De calculator/werkvoorbereider is een belangrijke spil in de aanbesteding van nieuwe werkzaamheden en is samen met de opdrachtgever, toezichthouder, projectleider, uitvoerder en medewerkers mede verantwoordelijk om de medewerkers in het veld te beschermen tegen risico's van verontreinigde grond.

 

Het doel van de opleiding is om de calculator/werkvoorbereider kennis te laten maken met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verontreinigde bodem, grondwater en/of waterbodem. Daarnaast staat de publicatie CROW 400 centraal.

 

Deze opleiding duurt 1 dag, inmiddels zijn er een aantal data ingepland. 

 

Kijk hier voor meer informatie over de opleiding en de data waar u zich voor aan kunt melden! Schrijf uw calculatoren of werkvoorbereiders vandaag nog in, zodat ze weer helemaal up-to-date hun werk kunnen doen.

 

 

 

 

23 januari 2018

Nieuwsbrief januari 2018 verstuurd!

 

In de eerste nieuwsbrief van 2018 meer informatie over onze e-learning DLP update en verdieping met een link naar een korte impressie over de SRC-waarde CROW 400. Daarnaast nieuws over de nieuwe versie VCA en we introduceren een tweetal nieuwe opleidingen. Tot slot een actueel overzicht van onze opleidingen met de geplande data voor de eerste helft van 2018. Veel opleidingen stromen weer vol, dus heeft u een opleiding op het oog, wacht niet te lang met aanmelden.

 

09 januari 2018

Nieuwe rekentool: Kennismodule bepaling veiligheidsklasse

 

Tegelijk met het verschijnen van de nieuwe publicatie CROW 400 is ook de bijbehorende rekentool geactualiseerd. Deze rekentool biedt verschillende functionaliteiten en berekent, op basis van de verontreinigingssituatie, de van toepassing zijnde veiligheidsklasse. Deze veiligheidsklasse bepaalt vervolgens welke maatregelen u moet nemen en welke deskundigheid u moet inschakelen. De rekentool is volledig gebaseerd op de publicatie CROW 400. (Bron: www.crow.nl)

 

Onze Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk vertelt u in een kort filmpje alles over de nieuwe SRC-waardes. Een uitgebreide uitleg komt binnenkort beschikbaar in onze e-learning Update en Verdieping. Hierin hebben we onlangs ook een aantal specials over Gasmeten toegevoegd. Dit is een belangrijk onderdeel van het R-DLP examen.

 

Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

 

22 december 2017

Een veilig en gezond 2018!

 

In de laatste nieuwsbrief van 2017 blikken we kort terug op al het nieuws van 2017, geven wij u meer informatie over een toevoeging aan de e-learning DLP Update en Verdieping. Krijgt u een overzicht van al onze DLP-opleidingen met daarbij een planning voor 2018 en tot slot nieuws over de examens R-DLP van het CROW.

 

Wij wensen u fijne feestdagen en een veilig en gezond 2018!

 

22 december 2017

Extra opleiding DLP-Herhaling in Emmen

 

Vanwege de vele inschrijvingen voor de opleiding DLP-Herhaling voor begin van het nieuwe jaar hebben we een extra opleidingsdag ingepland. Op 2 februari 2018 wordt er een herhalingsdag georganiseerd in Emmen. Er zijn op dit moment nog een aantal plekken voor deze dag beschikbaar. De dag begint om 08.00 en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Dit is inclusief het examen wat aan het eind van de dag wordt afgenomen. Na het met goed gevolg afronden van dit examen mag u aan het werk in de veiligheidsklassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig' en kunt u zich aanmelden voor het DLP-R examen van het CROW, welke vanaf het voorjaar van 2018 afgelegd kan orden.

 

Geef u hier vandaag nog op, want vol=vol.

 

11 december 2017

Werken in de winter

 

Het is nog maar half december en de eerste sneeuw is al gevallen. Heel Nederland ligt onder een mooie witte laag sneeuw. Voor veel mensen een feest: heerlijk met de kinderen sleeën en sneeuwpoppen maken. Maar er moet natuurlijk ook gewoon gewerkt worden en dan is de sneeuw op de weg vooral erg lastig en kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Doorwerken in de kou en sneeuw is tegenwoordig geen uitzondering meer en met voldoende maatregelen prima te doen.

 

Maar werken in de winter brengt wel specifieke risico's met zich mee. Vooral gladheid op de werkvloer en bouwplaats in combinatie met minder daglicht en de kou, zijn risico's waar rekening mee gehouden moet worden. Het is belangrijk deze maatregelen te verwerken in uw RI&E. Neem de specifieke gevaren ook mee in de Toolbox en bij het opstarten van werken. Maak het daarnaast voor uw medewerkers prettiger en gemakkelijker door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te bieden.

 

Valpartijen door gladheid zijn een veel voorkomend probleem onder winterse omstandigheden. Zeker ook op het werk. Een bedrijfsterrein staat bloot aan weersomstandigheden die gladheid kunnen veroorzaken. Daarom moet een werkgever bij vorst en/of sneeuwval op zijn bedrijfsterrein maatregelen treffen om valrisico’s van medewerkers maar ook van bezoekers tegen te gaan. Strooien dus!

 

 

Hieronder treft u een aantal tips aan voor werkplekken in de buitenlucht in deze winterse tijd:

 

Een buitenruimte verwarmen is vaak lastig. Toch zijn er verschillende oplossingen die kunnen helpen bij het beschermen tegen kou.
-          Probeer voor windschermen of overkappingen te zorgen.
           Let er wel op dat deze veilig geplaatst worden.
-          Zorg voor kleedruimten, wasgelegenheden, pauzeruimtes en toiletten
           met een temperatuur net boven kamertemperatuur.
-          Zorg voor mogelijkheden om handschoenen en sokken te drogen en te wisselen.

 

Andere tips voor op de werkplaats

-          Voorkom afkoeling door koude vloeren met houten of kunststof vlonders.
-          Zorg dat de vloer droog blijft.
-          Dek gereedschap, werktuigen en machines af om (bijvoorbeeld) ijsvorming te voorkomen.
-          Voorkom contact met koude materialen.
-          Ken de temperatuurslimiet van machines en gereedschappen,
           zodat geen onveilige situaties ontstaan.

 

Persoonlijke bescherming tegen kou

-          Draag warme en isolerende kleding.
-          Draag ventilerend ondergoed en bovenkleding, om te voorkomen dat je zweet.
-          Draag meerdere lagen kleding die je eenvoudig kunt uittrekken.
-          Draag bij regen of wind waterdichte, dampdoorlatende overkleding
           met capuchon, handschoenen en waterdichte laarzen.

 

Is het dan nog te koud om te werken dan is de warmte van onze opleidingsruimtes een mooie oplossing! Volg in deze periode een DLP-herhalingsopleiding, met hierin alles over de nieuwe CROW 400.
Kijk hier voor de mogelijkheden.

8 december 2017

Gewijzigde rol Preventiemedewerker in nieuwe Arbowet

 

Per 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. Deze wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland, dus ook voor deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, personen met nulurencontract en stagiaires.

Zowel werkgevers als werknemers hebben verplichtingen: samen moeten zij ervoor zorgen dat er gezond en veilig wordt gewerkt. Door de nieuwe Arbowet verandert de rol van verschillende betrokkenen; de werkgever, werknemer, bedrijfsarts en preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

 

We lichten de gewijzigde rol van de preventiemedewerker er nu uit. Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. Elk bedrijf moest al ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Deze heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie dient nu met instemming van de OR of PVT plaats te vinden.

 

Lees hier de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Arbowet. (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 

In ons opleidingsaanbod hebben wij de opleiding Preventiemedewerker. Na het volgen van deze opleiding beschikt u over een goede basiskennis om uw taak als preventiemedewerker effectief te kunnen uitvoeren. U krijgt de nodige tips, tools en vaardigheden aangereikt. De opleiding bevat alle actuele wijzigingen van de Arbowet 2017!

 

Kijk in het overzicht voor alle actuele cursusdata en opleidingsplaatsen.

 

 

5 december 2017

Nieuws voor u van ons! - nieuwsbrief december 2017

 

In deze nieuwsbrief meer informatie over de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 is veranderd. We lichten de gewijzigde rol van de preventiemedewerker er uit. Verder nieuws over de nieuwe website VCA. Daarnaast een nieuwe opleiding in ons opleidingsaanbod: de 1-daagse opleiding DLP, welke geschikt is voor deelnemers die veel in de Kabels & Leidingensector aan het werk zijn. En natuurlijk zoals u van ons gewend bent een actueel overzicht van onze opleidingen met de geplande data voor eind 2017 en 2018.

 

Lees hier ons nieuws.

 

 

5 december 2017

Nieuwe website VCA online!

 

De nieuwe website van het SSVV (www.vca.nl) is live gegaan!

Deze VCA website biedt informatie over diverse diensten en producten op het gebied van VCA en is bedoeld voor iedereen die veilig en gezond wil werken. Op deze website kun je onder andere via de VCA-wijzer nagaan welk VCA-diploma of VCA-certificaat bij u of uw bedrijf past.

 

De SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid) is een samenwerkingsverband van 22 organisaties uit de Nederlandse Industrie. Het is een platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ontmoeten en samen willen werken om in alle branches veilig en gezond te kunnen werken.

 

Op de nieuwe website kun je onder andere checken of iemand een geldig VCA certificaat heeft en/of een bedrijf VCA gecertificeerd is. Want ook ons motto blijft, ‘We werken veilig of we werken niet!’.

 

Wilt u als bedrijf ook voor uw VCA certificering gaan en op de website vermeld worden? Wij kunnen u hierin ondersteunen! Onze veiligheidskundigen hebben ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven naar een succesvolle VCA-certificering. Vraag voor meer informatie hier uw offerte aan.

 

27 november 2017

Uitgelicht: 1-daagse opleiding DLP!

 

Naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe CROW 400 hebben wij sinds dit opleidingsseizoen ook de 1-daagse DLP opleiding in ons opleidingsaanbod opgenomen.  Tijdens deze opleiding wordt er ingezoomd op de nieuwe wet- en regelgeving welke in de CROW 400 staat beschreven.

Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om werken in verontreinigde bodem, grondwater en waterbodems te begeleiden.

 

Deze opleiding is zeer geschikt voor deelnemers die veel in de Kabels & Leidingensector aan het werk zijn.


Na afloop van de opleiding wordt er een examen afgenomen. Na het behalen van dit examen krijgen de deelnemers een certificaat om te werken in de veiligheidsklassen ‘Oranje’ en ‘Rood niet-vluchtig’.

 

Geïnteresseerd in deze opleiding? Vraag dan hier een offerte aan, of schrijf u hier direct in!

 

 

16 november 2017

Laatste mogelijkheid! Informatiebijeenkomst CROW 400 dinsdag 21 november 2017

 

Afgelopen maandag hebben we weer een informatiebijeenkomst over de CROW 400 gegeven. Bij Sturm BV in Zaandam hebben we de aanwezigen geïnformeerd over de wijzigingen van de publicatie CROW 132/307 naar de publicatie CROW 400. Daarnaast zijn de vernieuwde opleidings- en ervaringseisen aan bod gekomen en is er stilgestaan bij de DLP-R, zover de informatie die hiervoor tot nu toe beschikbaar is. Tot slot zijn de aanwezigen geïnformeerd over het Kwalificatie-Register, waarvan ACVO één van de initiatiefnemers is.

 

Dinsdag 21 november 2017 wordt de vooralsnog laatste informatiebijeenkomst gehouden in Emmeloord. Er zijn nog plekken vrij, dus geef u nu hier snel op.

14 november 2017

Extra locaties open inschrijvingen DLP opleidingen!

 

Met de komst van de nieuwe publicatie CROW 400 speelt er momenteel veel in de markt! Veel mensen willen zich snel laten bijscholen en de wijzigingen weten van de publicatie CROW 132/CROW 307 naar de nieuwe publicatie CROW 400.

Diverse klanten willen in-company opleidingen volgen, maar er zijn ook klanten die niet iedereen tegelijk van de werkvloer willen hebben!
Onze open inschrijvingen zijn voor deze klanten erg interessant. Naast onze vaste opleidingslocaties in Houten, Emmeloord en Koedijk hebben we binnenkort ook op andere plaatsen open inschrijvingen waar u zich voor kunt aanmelden! Tevens hebben we zelfs zaterdagopleidingen ingepland, wellicht voor ZZP’ers dé uitkomst om ook snel aan de bijscholing te voldoen!

 

Let wel op, deze opleidingen lopen snel vol! Dus vol=vol!

 

Data van de opleidingen waar u zich voor kunt inschrijven zijn:

DLP-Herhaling/Bijscholing CROW 400

-          18 november 2017 te Houten (Let op! Zaterdagopleiding!)

-          1 december 2017 te Zuidlaren

-          2 december 2017 te Rotterdam (Let op! Zaterdagopleiding!)

-          7 december 2017 te Emmeloord

-          19 december 2017 te Houten

-          15 januari 2018 te Houten

-          29 januari 2018 te Emmeloord

-          6 februari 2018 te Houten

-          20 februari 2018 te Koedijk

 

Kijk hier voor een overzicht van alle DLP-Herhalingsopleidingen en wees er snel bij!

 

Hou ons Twitter-account in de gaten, hierop plaatsen we regelmatig nieuwe inschrijfmogelijkheden.

 

7 november 2017

Weer volop nieuws! - nieuwsbrief november 2017

 

De aanmeldingen voor onze opleidingen stromen weer volop binnen. Er is veel belangstelling voor de verschillende DLP-opleidingen waarbij iedereen o.a. geïnformeerd wordt over de nieuwe publicatie CROW 400. In deze nieuwsbrief treft u weer een actueel opleidingsoverzicht aan. De komende maand staan er nog twee informatiebijeenkomsten op de planning waarin wij u meer vertellen over deze nieuwe publicatie. Inmiddels is er ook meer nieuws over de DLP-R examens van het CROW. Verder in deze nieuwsbrief belangrijk nieuws over de ISO9001:2008 certificaten die halverwege volgend jaar verlopen. Dus weer reden genoeg om ons nieuws snel te lezen!

 

Lees hier ons nieuws.

19 oktober 2017

Cursussen Frans op locatie ACVO weer van start!

 

Vanaf 1 november 2017 starten er weer nieuwe cursussen 'Franse les' in Emmeloord. Er worden 2 cursussen aangeboden: beginnerscursus (A1) en een opfris cursus (A2)

De lessen (1,5 uur) vinden plaats op de woensdagavond om 19.00 uur (A1) en om 20.45 uur (A2) bij ACVO, Ecopark 36 te Emmeloord.

 

Beide cursussen bestaan uit 15 lessen en worden verzorgd door René de Brouwer (voormalig docent Zuyderzee College). 

 

Aan deze cursussen zijn kosten verbonden.

 

Interesse? 

Neem dan contact op met René de Brouwer. Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06-22362713

 

 

16 oktober 2017

ISO9001 Kwaliteitssysteem voor TAC

 

TAC (Texelse Aannemings Combinatie) is een aannemer die zich focust op bodemverontreiniging in combinatie met grond-, straat- en rioleringswerkzaamheden. Het bedrijf begint met werkzaamheden op Texel en wil deze in de toekomst graag uitbreiden naar het vaste land. ‘De visie van TAC is om onderscheidend en vernieuwend te werk te gaan’, geeft Marco Ehlhardt, mede-eigenaar van TAC aan. ‘Samen met ons ervaren team bieden we toonaangevende, integrale en duurzame oplossingen voor uiteenlopende projecten. Wij zijn daarmee een solide partner voor onze relaties, gericht op continuïteit, efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid.’

 

De afgelopen weken is Marco Ehlhardt, samen met Gerwin Bredewout, adviseur bij ACVO, aan het werk gegaan om een ISO9001 Kwaliteitssysteem voor TAC op te zetten. 1x per week kwam Marco bij ons op kantoor en hebben ze samen hard gewerkt om binnen korte tijd een mooi systeem op te zetten. Allereerst zijn de stakeholders, risico’s en kansen van TAC in kaart gebracht. Daarna is gekeken naar alle processen van TAC en is er een kwaliteitsbeleid opgezet. Al het werk heeft geleid tot een compleet en solide kwaliteitssysteem. Na een interne audit gingen de mannen vol vertrouwen afgelopen donderdag naar Texel voor de externe audit door NCI. Tijdens deze audit zijn de procedures getoetst op de nieuwe ISO9001 High Level Structure en zijn de projectmappen van TAC doorgenomen. Tot slot is er op Texel een werk getoetst. De externe audit is met een voldoende afgerond. Dat betekent dat TAC binnenkort hun ISO9001 certificaat gaat ontvangen.

Wij feliciteren TAC met dit mooie resultaat!

 

 

 

 

13 oktober 2017

Mooi uitzicht tijdens onze DLP opleidingen!

 

Maandag 9 oktober 2017 is Henk van Dijk, onze Hoger Veiligheidskundige, gestart met een 3-daagse opleiding DLP-R bij Port of Rotterdam. De komende periode worden 2 groepen opgeleid tot DLP waarmee ze helemaal op de hoogte zijn van de nieuwe CROW 400. Daarnaast worden de deelnemers tijdens deze 3 dagen goed voorbereid op het DLP-R examen bij het CROW. Dit is één van onze klanten die juist nu al goed opgeleid wil zijn, zodat er nu al projecten uitgevoerd kunnen worden conform de publicatie CROW 400!

Iedereen moet bijgeschoold worden, dus waarom niet nu al als dat kan!

 

Naast dat het een leerzame en productieve dag was, was het voor onze docent en de cursisten ook een dag met prachtig uitzicht! Een mooi uitzicht over Rotterdam vanuit het leslokaal, en dat zijn leuke bijkomende zaken tijdens ons werk!

 

 

 

 

10 oktober 2017

Vandaag laatste opnames voor nieuwe e-learning VCA

 

Vandaag wordt er hard gewerkt aan de vernieuwde VCA e-learning. De laatste opnames worden gemaakt en dan moeten de laatste aanpassingen in de edit nog worden gedaan. Onze Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk behandelt in de e-learning de verschillende hoofdstukken uit het nieuwe VCA-boek. De e-learning kan gebruikt worden als voorbereiding op het VCA eindexamen. Naast de video’s ontvangt u kennisvragen en digitale proefexamens. De vragen zijn uiteraard geheel in de stijl van het officiële VCA examen.

 

Benieuwd naar de vernieuwde e-learning! Nog even geduld, wij houden u op de hoogte van de verschijningsdatum.

 

 

 

 

9 oktober 2017

Week van de Veiligheid
Veilig werken; wij helpen u op weg!

 

Deze week staat in het teken van de Week van de Veiligheid. Hét moment om veiligheid goed onder de aandacht te brengen en stil te staan bij de gevaren die ondernemers en hun personeel lopen in hun dagelijks werk.

 

Iedereen vindt het vanzelfsprekend dat je na een werkdag weer veilig thuiskomt. In bepaalde bedrijfssectoren en beroepen lopen werkenden echter meer kans op een ernstig arbeidsongeval dan bijvoorbeeld mensen die op kantoor werken. Juist in die risicosectoren is het van essentieel belang dat werknemers zich bewust zijn van de veiligheidsrisico’s in hun dagelijkse werk. Uit een analyse van arbeidsongevallen met dodelijke afloop blijkt dat menselijke fouten en gedrag een belangrijke rol spelen; fouten die vaak voorkomen hadden kunnen worden, indien binnen het bedrijf werknemer en management een beter veiligheidsbesef hadden gehad. Zolang binnen de meeste bedrijven het credo ‘we werken veilig of we werken niet’ nog geen dagelijkse praktijk is, moet er meer worden ingezet op preventieve maatregelen, zoals het versterken van de veiligheidscultuur binnen bedrijven.
(bron: Inspectie SZW)

 

Wij kunnen u helpen om uw medewerkers het veiligheidsbesef bij te brengen. Wij organiseren diverse opleidingen op het gebied van veiligheid. Een overzicht van onze opleidingen vindt u hier. Of neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Maar daarnaast kunnen wij u ook adviseren op het gebied van veiligheid. Wij helpen u graag op weg naar veilig werken! Vraag vandaag nog een offerte aan.

(bron: Inspectie SZW)

 

3 oktober 2017

Actie vereist!

 

Eind september 2016 is de nieuwste versie van ISO 9001, ISO 9001:2015 gepubliceerd. De nieuwe ISO 9001:2015 norm is opgebouwd volgens de High Level Structure (HLS) en brengt diverse wijzigingen met zich mee. De verschillen tussen de ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 zitten met name in:

 • Omschrijving van de organisatorische context (stakeholder dialoog)
 • Het denken in termen van risico’s (risicomanagement)
 • De betrokkenheid van het management (leiderschap)
 • Het beheer van processen

Binnen een jaar (uiterlijk september 2018) verlopen alle ISO 9001:2008 certificaten. Daarom is nu actie vereist! Wij kunnen ons voorstellen dat deze transitie lastig voor u is. Om deze eenvoudig te laten verlopen kunnen wij u ondersteuning bieden. Onze specialisten zijn op de hoogte van alle wijzigingen die u dient op te nemen in uw bestaande managementsystemen.

 

Daarnaast bieden wij de opleiding ISO 9001 aan. Deze opleiding is gemaakt om bestaande en nieuwe kwaliteitsfunctionarissen vertrouwd te maken met de eisen uit de (nieuwe) norm ISO 9001:2015. Het doel is met name om hier op praktische wijze handen en voeten aan te geven binnen het bedrijf zodat het geen dik handboek wordt dat in de kast blijft staan.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

 

 

 

28 september 2017

Explosieven; in de praktijk

 

De opleiding OCE kwam bij onze Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk afgelopen week goed van pas. Op Twente Airport werd op 26 september 2017 tijdens bodemsaneringswerkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom is later op de dag, door de EOD, tot ontploffing gebracht. Dit leverde mooie beelden op, bekijk de beelden hier!.

 

Het explosief, een zogeheten 500-ponder van Engelse makelij met een chemische ontsteking, lag op circa 50 meter afstand van de start- en landingsbaan op het vliegveld.

 

De opleiding OCE, Opsporing Conventionele Explosieven, is bestemd voor grondwerkers, personeel van aannemingsbedrijven, toezichthoudend personeel van opdrachtgevers en ander personeel dat betrokken is bij bodemonderzoeken naar explosieven.

 

Door middel van deze opleiding wordt u voorbereid op werken in gebieden waar mogelijk conventionele explosieven kunnen worden aangetroffen en bent u zich bewust van de veiligheidsaspecten in relatie tot werken in deze gebieden. Deze bewustwording vergroot uw eigen veiligheid en die van de overige aanwezigen!

 

Als organisatie zijn we dan ook blij dat de opleiding OCE is opgenomen in de publicatie CROW 400. Wij vinden dit erg belangrijk voor de veiligheid van alle betrokkenen op een sanering. 

22 september 2017

Heeft uw organisatie een RI&E?

 

Op 5 september 2017 heeft het Arbo Kennisplatform een artikel gepubliceerd over het ‘schokkend aantal’ bedrijven zonder RI&E. Mark Kuipers, van de Inspectie SZW, geeft in het artikel aan dat hij het ‘schokkend’ vindt dat veel bedrijven niet beschikken over de wettelijk verplichte RI&E.

 

Ook wij onderstrepen het belang van een goede RI&E. Een veilige en gezonde werkplek is erg belangrijk. Dit draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfscontinuïteit. Het is echter niet alleen van belang om een goede RI&E te hebben, maar het is net zo belangrijk om deze goed bij te houden. Als de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf veranderen dan dient de RI&E ook aangepast te worden. De RI&E dient altijd actueel te zijn. Na het opstellen van de RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin geeft u aan welke maatregelen genomen worden om de risico’s op te lossen. Daarbij is het belangrijk om de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. In het Plan van Aanpak komt tevens te staan binnen welke termijn de maatregelen worden ingevoerd. Hier kan door de Inspectie SZW naar gevraagd worden. Ook het Plan van Aanpak is een dynamisch document welke actueel dient te zijn.

 

Onze Veiligheidskundigen hebben veel ervaring met het opstellen en actualiseren van een RI&E en een Plan van Aanpak. Bent u ook benieuwd wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Wilt u uw bedrijfsrisico’s goed in kaart brengen, maar kunt u wel wat hulp gebruiken? Wij helpen u graag verder, want de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers is voor u toch ook belangrijk!

 

Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of vraag vrijblijvend een offerte aan!

18 september 2017

Informatiebijeenkomsten CROW 400 gaan weer van start!

 

Voor de zomervakantie hebben we een aantal informatiebijeenkomsten over de CROW 400 georganiseerd. Op diverse plaatsen in het land hebben Henk van Dijk en Oene Venema de aanwezigen bijgepraat over de veranderingen van CROW-publicaties 132 en 307 naar de CROW-publicatie 400. Daarnaast hebben ze stilgestaan bij de vernieuwde opleidings- en ervaringseisen. De introductie van de DLP-R: de Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten is hierbij uitgebreid aan de orde gekomen.

 

De bijeenkomsten worden gewaardeerd in de markt en daarom gaan we er mee verder. Op onze website vindt u een overzicht van de geplande bijeenkomsten. De deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar VOL=VOL.

 

15 september 2017

DLP-herhalingsopleiding; nu ook op zaterdag!

 

Op 18 november a.s. staat er weer een DLP-herhalingsopleiding gepland op zaterdag. Heeft u interesse om aan te schuiven bij deze opleiding? Grijp dan nu snel uw kans! De opleiding staat gepland in Houten en er zijn nog enkele plekken vrij.

 

Tijdens deze herhalingsopleiding worden zowel de CROW 132 als de CROW 400 behandeld. Aan het eind van de dag wordt er een toets afgenomen voor de klassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig' conform de CROW 400. Na het behalen van deze toets, krijgt u een certificaat DLP conform publicatie CROW 400 voor de klassen 'Oranje' en 'Rood niet-vluchtig'. Dit certificaat is wederom 5 jaar geldig. Tevens mag u ook nog aan het werk in de veiligheidsklassen conform CROW 132 zolang deze van toepassing is.

 

Heeft u interesse? Schrijf u hier in!

 

Let op: vol=vol

12 september 2017

Uitgelicht: Heftruckopleiding

 

Jaarlijks zijn er ongeveer 126 ongevallen met heftrucks waarvan er 4(!) zijn met dodelijke slachtoffers. 43% van deze ongevallen zijn aanrijdingen met voetgangers. Op welke manier kunnen deze cijfers naar beneden worden gebracht?

 

Vanuit de Arbowetgeving wordt specifieke deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel vereist. Een medewerker die géén scholing heeft gehad, ziet mogelijke gevaren over het hoofd. Een werknemer die met een heftruck werkt, of dit nu incidenteel is of fulltime, moet dus geschoold zijn in het werken met een heftruck.

 

Een opleiding bij ACVO bestaat uit een theoriegedeelte en een gedeelte praktijk. Doordat we met kleine groepen werken, wordt er veel geoefend en wordt de tijd van de opleiding nuttig besteed. 

 

Interesse in een opleiding ‘Veilig werken met de Heftruck’? Maandag 9 oktober staat er weer een opleiding gepland in Emmeloord.  

 

Kijk hier voor meer informatie en meld u aan!

 

 

5 september 2017

Start opleidingsseizoen!

 

Het opleidingsseizoen is weer van start gegaan. Hierover kunt u meer lezen in onze nieuwsbrief september 2017. Door de komst van de nieuwe publicatie CROW 400 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in onze DLP opleidingen. Daarnaast meer informatie over de specials Gasmeten in onze bekende e-learning DLP update en verdieping. Hierin is ook een module over wijzingen CROW 400 opgenomen. In de nieuwsbrief ook meer over het Kwalificatie-Register. Kortom, genoeg nieuws voor een frisse start!.

 

Lees hier de nieuwsbrief.

29 augustus 2017

Aanpassingen rondom nieuwe CROW 400!

 

Herdruk CROW 400
In juni van dit jaar is de nieuwe publicatie CROW 400 door het CROW uitgegeven. Naar aanleiding van diverse op- en aanmerkingen vanuit de markt, heeft de CROW besloten om zorg te dragen voor een nieuwe druk van deze publicatie CROW 400. Vanaf 1 januari 2018 is de herdruk van de publicatie CROW 400 te bestellen. De afnemers en gebruikers die al een publicatie CROW 400 voor die tijd hebben aangeschaft, krijgen een nieuwe gratis herdruk van het CROW.

Indien u een online module van de CROW 400 heeft aangeschaft, of nog wil aanschaffen, wordt deze ook per 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe kennismodule.

 


Verlenging overgangstermijn
Mede door de onduidelijkheden rondom de nieuwe publicatie CROW 400 heeft het CROW besloten dat de overgangstermijn van de CROW 132 naar de CROW 400 met een half jaar wordt verlengd. Dit betekent dat u met uw huidige DLP certificaat conform CROW 132 nog aan het werk mag volgens de CROW 132 t/m uiterlijk 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 moet iedereen voldoen aan de nieuwe eisen volgens de CROW 400.

 


Examens DLP-R
Naast de herdruk en verlenging van de overgangstermijn, zijn ook de eerste examens voor de DLP-R uitgesteld. Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om deze examens te maken bij het CROW. Verdere informatie hierover volgt nog.

22 augustus 2017

Uw VCA diploma voor 1 september! 

Uw VCA diploma nog halen of verlengen voor de nieuwe examens ingaan per 1 september? Dat kan nu ook in de avonduren in Emmeloord. We hebben een avondopleiding gepland welke bestaat uit 2 avonden. Deze vinden plaats op 29 en 31 augustus 2017. 

De les start om 18.00 uur en duurt tot 22.00 uur de eerste avond, de tweede avond start wederom om 18.00 uur en wordt om 21.00 uur afgesloten met het VCA examen.

Wanneer u dit examen haalt, krijgt u een VCA diploma welke 10 jaar geldig is.

Meedoen met deze avondopleiding, of met de dagopleiding op 30 augustus in Emmeloord?
Dat kan nog steeds!

Meld u hier aan!  LET OP: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor beide opleidingen! 

8 augustus 2017

CROW publiceert veelgestelde vragen richtlijn CROW400

 

CROW heeft een document gepubliceerd met veelgestelde vragen werken in en met verontreinigde bodem. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Overgang naar CROW400
 • DLP en DLP-R
 • Rekentool Bepaling veiligheidsklasse
 • Over de inhoud van CROW400

Via bijgaande link gaat u naar het originele document van de CROW:
https://www.crow.nl/thema-s/arbo-en-veiligheid/grondwerk-en-ondergrond/veelgestelde-vragen-werken-in-en-met-verontreinigd

25 juli 2017

Opnames e-learning DLP update en verdieping

 

Onze Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk heeft gisteren samen met Merlijn Brink, productmanager van RAE Benelux, weer opnames gemaakt voor de specials Gasmeten welke de komende maanden verschijnen in de e-learning DLP update en verdieping. Deze specials ontvangen de deelnemers naast de lopende updates die de komende tijd in het teken staan van de CROW 400. Gisteren zijn de modules 2 en 3 opgenomen. Module 1 komt binnenkort online!

 

De volgende specials 'Gasmeten' verschijnen de komende maanden:

Module 1:   De techniek van meetapparatuur

Module 2:   Gasmeten in de praktijk

Module 3:   Meetresultaten en maatregelen

Module 4:   Bodemonderzoek en gasmeten

Module 5:   Hoe pakt CROW 400 en gasmeten uit in de praktijk

 

Benieuwd naar onze DLP update en verdieping? Kijk hier voor meer informatie.

 

21 juli 2017

Opleiding V&G-coördinator op 29 september in Houten!

 

Als V&G-coördinator coördineert en adviseert u op het gebied van veiligheid en gezondheid in de ontwerp- en uitvoeringsfase van een bouwproject. Vanuit de arbeidshygiënische strategie is de V&G-coördinator mede verantwoordelijk voor het samenstellen van een V&G-plan.  

 

Omdat de Inspectie SZW controle uitoefent op de V&G-plannen, wordt tijdens de opleiding V&G-coördinator de volledigheid van het V&G-plan uitvoerig besproken. Daarnaast wordt duidelijk hoe terreinen worden ingericht, hoe het V&G-plan wordt opgesteld en weet men hoe de systematiek van een bodemonderzoek werkt. Tevens wordt duidelijk wat de taken en de verantwoordelijkheden van de V&G-coördinator zijn. 

 

Na afloop van de opleiding bent u als V&G-coördinator in staat een correct V&G-plan, Risico Inventarisatie en Plan van Aanpak op te stellen. Bovendien bent u na de opleiding op de hoogte van de nieuwste Arbowet- en regelgeving.

 


Geïnteresseerd in de opleiding V&G-coördinator? Meld u dan hier aan!

18 juli 2017

Laatste nieuws voor de zomer

 

Nieuwsbrief juli 2017 is verstuurd. Hierin een terugblik op de eerste informatiebijeenkomst over de CROW 400. Informatie over de komende specials over Gasmeten welke onderdeel zijn van de e-learning DLP update en verdieping. Daarnaast weer een actueel opleidingsoverzicht, met uitgelicht de VCA avondopleiding. Bekijk hier de nieuwsbrief.

 

Het team van ACVO opleidingen en advies wenst u een fantastische zomer.

11 juli 2017

VCA avondopleiding ingepland!

 

Uw VCA diploma nog halen of verlengen voor de nieuwe examens ingaan per 1 september? Dat kan nu ook in de avonduren in Emmeloord. We hebben een avondopleiding gepland welke bestaat uit 2 avonden. Deze vinden plaats op 29 en 31 augustus 2017.

 

De les start om 18.00 uur en duurt tot 22.00 uur de eerste avond, de 2e avond start wederom om 18.00 uur en wordt om 21.00 uur afgesloten met het VCA examen.

Wanneer u dit examen haalt, krijgt u een VCA diploma welke 10 jaar geldig is.

 

Meedoen met deze avondopleiding, of met de dagopleiding op 30 augustus in Emmeloord?
Dat kan nog steeds!

Meld u hier aan!

 

7 juli 2017

Nieuwe updates beschikbaar in de DLP update en verdieping!

 

De DLP update en verdieping staat de komende tijd in het teken van de nieuwe publicatie CROW 400. Deelnemers worden bijgepraat over de wijzigingen ten opzichte van de publicatie CROW 132. Naast de lopende updates zijn er de komende tijd updates speciaal in het teken van gasmeten.

In juli komt er een update uit over de techniek van meetapparatuur, gevolgd door een update met betrekking tot gasmeten in de praktijk. De 3e module staat in het teken van meetresultaten en maatregelen.

Bodemonderzoek en gasmeten wordt behandeld in de volgende module en uiteraard staat er een module in het teken van gasmeten in de praktijk in combinatie met de publicatie CROW 400.

 

Benieuwd naar onze DLP update en verdieping? Kijk hier voor meer informatie.

 

30 juni 2017

Nieuwsbrief juni-3 verstuurd

 

In deze nieuwsbrief meer nieuws over de e-learning DLP update en verdieping. Hierin zijn de wijzigingen van de CROW-publicatie 132 naar de CROW-publicatie 400 opgenomen. Verder meer informatie over het Kwalificatie-Register, waarvan wij één van de initiatiefnemers is. Daarnaast informatie over de nieuwe VCA Eind- en toetstermen per 1 september 2017 en uiteraard net als altijd een actueel opleidingsoverzicht.

20 juni 2017

Nieuwsbrief juni-2 2017 verstuurd

 

In deze nieuwsbrief veel nieuws te melden. Zo vertellen wij u meer over de nieuwe VCA eind- en toetstermen per 1 september 2017, de nieuwe CROW-publicatie 400 en is er nieuws over de succesvolle introductie van het Kwalificatieregister. En natuurlijk net als altijd weer een actueel overzicht van onze opleidingen, waaronder ook de nieuwe CROW 400 opleidingen. Bekijk hier de nieuwsbrief

9 juni 2017

Week van de RI&E: 12 t/m 16 juni 2017

 

Volgende week (12 t/m 16 juni 2017) is het voor de 3e keer weer de week van de RI&E! Doel van deze week is om het belang van een RI&E extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers. Dit jaar wordt de nadruk gelegd op de mogelijkheden die een RI&E biedt voor de ondernemer. Een veilige en gezonde werkplek is erg belangrijk. Dit draagt bij aan de werknemerstevredenheid, productiviteit en bedrijfcontinuïteit.

 

Naast het belang van een goede RI&E, is het ook belangrijk dat deze goed wordt bijgehouden. Veranderen de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf? Zorg er dan voor dat de RI&E ook aangepast wordt, de RI&E moet altijd actueel zijn.

 

Diverse veiligheidskundigen van ACVO voeren dit uit bij klanten van ons, bent u ook benieuwd wat wij hierin voor u kunnen betekenen? Wilt u uw bedrijfsrisico’s goed in kaart brengen, maar kunt u wel wat hulp gebruiken? Wij helpen u graag verder!

 

Neem contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of vraag hier vrijblijvend een offerte aan!

 

6 juni 2017

Nieuwsbrief lancering DLP-Register verstuurd

 

In deze nieuwsbrief alles over de lancering van het DLP-Register; een initiatief van verschillende opleiders, ingenieursbureaus, opdrachtgevers, toezichthouders en aannemers in Nederland. Verder in de nieuwsbrief de laatste informatie over de CROW 400. Bekijk hier de nieuwsbrief.

 

 

 

16 mei 2017

Extra VCA opleiding voor de zomer ingepland!

 

Aangezien de VCA opleiding voor 18 mei a.s. helemaal vol zit, hebben we voor de zomer nog één extra VCA opleiding ingepland. Deze vindt plaats op 6 juli a.s. te Emmeloord.

Deze opleiding is geschikt voor deelnemers die VCA Basisveiligheid willen doen, maar ook voor deelnemers die VCA VOL willen volgen. Na afloop van de opleiding wordt gelijk het examen afgenomen.

 

Heeft u toch wat meer voorbereiding nodig? Dat kan middels onze e-learning. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Interesse in de opleiding voor 6 juli in Emmeloord? Geef u dan hier op!

Let op, ook bij deze opleiding geldt, VOL=VOL.

4 mei 2017

Uitgelicht: Heftruckopleiding

 

Jaarlijks zijn er ongeveer 126 ongevallen met heftrucks waarvan er 4(!) zijn met dodelijke slachtoffers. 43% van deze ongevallen zijn aanrijdingen met voetgangers. Op welke manier kunnen deze cijfers naar beneden worden gebracht?

Vanuit de Arbowetgeving wordt specifieke deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel vereist. Een medewerker die géén scholing heeft gehad, ziet mogelijke gevaren over het hoofd. Een werknemer die met een heftruck werkt, of dit nu incidenteel is of fulltime, moet dus geschoold zijn in het werken met een heftruck.

 

Een opleiding bij ACVO bestaat uit een theoriegedeelte en een gedeelte praktijk. Doordat we met kleine groepen werken, wordt er veel geoefend en wordt de tijd van de opleiding nuttig besteed.

 

Interesse in een opleiding ‘Veilig werken met de Heftruck’? Donderdag 1 juni staat er weer een opleiding gepland in Emmeloord.  

Kijk hier voor meer informatie en meld u aan!

24 april 2017

28 april 2017 'Internationale dag 'Veiligheid op het werk'

 

Ook dit jaar is 28 april 2017 weer uitgeroepen tot de internationale dag 'Veiligheid op het werk', een dag die bedrijven laat stilstaan bij de veiligheid en gezondheid op het werk. Deze dag staat in het teken om collega's en medewerkers te herinneren aan het belang van veiligheid op het werk. Heeft u voldoende kennis van de risicofactoren binnen uw bedrijf? Heeft u alle risico's in kaart gebracht met behulp van een actuele RI&E? En hoe staat het met uw bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan? Allemaal zaken die belangrijk zijn voor de veiligheid op het werk én waar wij u mee kunnen helpen! Neem voor meer informatie contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of vraag hier een offerte aan!

 

21 april 2017

Onze nieuwsbrief april 2017 is verstuurd.

 

Hierin meer informatie over het gratis proefabonnement van de e-learning DLP update en verdieping. Henk van Dijk, Hoger Veiligheidskundige bij ACVO, vertelt u meer over het belang van een V&G-plan. Daarnaast vind u een interessant artikel over de meldplicht datalekken ISO 27001. Bekijk hier de nieuwsbrief.

 

13 april 2017

Meldplicht datalekken

 

Organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens verplicht om een melding te maken wanneer er inbreuk is gemaakt op de beveiliging die kan leiden tot misbruik, verlies of diefstal van persoonsgegevens. Deze meldplicht heeft als doel om tot betere bescherming van persoonsgegevens te komen. 


Boete bij overtreden van privacyregels
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kan in veel gevallen bestuurlijke boetes opleggen aan organisaties die de Wet Bescherming Persoonsgegevens overtreden. Dit kan bijvoorbeeld bij het overtreden van een administratief voorschrift, zoals de verplichting om verwerking van persoonsgegevens te melden. Boetes van het CBP kunnen fors oplopen, met een maximum van € 810.000!


ISO 27001 voor informatiebeveiliging
Deze norm is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Met behulp van de ISO 27001 toont u aan dat uw organisatie er alles aan heeft gedaan om op een doordachte en veilige manier om te gaan met de persoonsgegevens van onder meer uw personeel en opdrachtgevers en dat u dit proces aantoonbaar beheerst. 

Start nu met het beveiligen van uw data en het opzetten van een informatieveiligheidssysteem conform ISO 27001! Wij adviseren en begeleiden u bij het opzetten van uw ISO 27001 informatiemanagementsysteem. Daarnaast kunnen wij u in samenwerking met ervaren ICT specialisten ondersteunen op het gebied van ICT veiligheid, mogelijke beschermingssoftware en voeren wij jaarlijkse controles (interne audit) uit op zowel uw informatiemanagementsysteem als ook op uw ICT beveiligingssysteem.

 


 

10 april 2017

Informatiebijeenkomsten CROW 400 ingepland!

 

U heeft er vast al meer over gehoord, de nieuwe publicatie CROW 400 die medio mei verschijnt.
Door middel van de nieuwsbrief hebben wij u hier al van op de hoogte gebracht en ook deelnemers van de e-learning DLP update en verdieping worden op de hoogte gehouden.

Inmiddels hebben wij diverse informatiebijeenkomsten door het hele land gepland, om u op de hoogte te brengen van de wijzigingen in wet- en regelgeving over het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water.

In de CROW 400 zijn namelijk de opleidings- en ervaringseisen vernieuwd voor personen die ingezet worden bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in of met verontreinigde bodem.
Een belangrijke wijziging daarin is de introductie van de DLP-R: de Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten. Daarnaast zijn de toets- en eindtermen aan de OPM, DLP én DLP-R, scherper en meer gestructureerd omschreven dan in de 'oude situatie'.

 

Kortom, belangrijke wijzigingen waar wij u graag over informeren!

 

Kijk hier voor de ingeplande bijeenkomsten en meld u aan! Deelname aan de bijeenkomst is gratis, maar VOL=VOL.

 

Deze bijeenkomsten vinden plaats op voorwaarde dat de nieuwe richtlijn CROW 400 medio mei uitkomt. Mocht dit onverhoopt later zijn, dan brengen wij u hiervan tijdig op de hoogte.

28 maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 verzonden

 

Zojuist is de eerste editie van onze nieuwsbrief voor 2017 verstuurd. In deze nieuwsbrief informatie over de CROW 400. Daarnaast vindt u zoals gebruikelijk een overzicht van onze opleidingen voor de komende maanden. Bekijk hier onze nieuwsbrief.  

24 april 2017

DLP opleiding april

In maart mogen we weer een volle groep DLP'ers opleiden.
Vandaag alweer de 2e dag! 

Op 18 april 2017 vindt er weer een nieuwe DLP opleiding plaats bij ACVO. 
Tijdens onze DLP opleiding leert u alles over het werken in en/of met verontreinigde (water) bodem. 
Deelnemen aan onze DLP opleiding? Meld u hier aan. VOL=VOL.
 

17 maart 2017

17 maart: 'Bewust Veilig'


Bij ACVO zetten we ons altijd in om 'Veiligheidsbewustzijn' over te brengen naar onze klanten en cursisten! Daarom zijn we verheugd dat vandaag voor de eerste keer ‘Bewust Veilig’ wordt georganiseerd. Bouwend Nederland en Uneto VNI staan op meer dan 2.000 verschillende werklocaties van 125 bouw- infra- en installatiebedrijven stil bij de veiligheid op de werkvloer. In totaal doen zo’n 45.000 medewerkers, opdrachtgevers en ketenpartners mee.

 


Lees hier meer over deze belangrijke dag. 

8 maart 2017

VCA opleiding 30 maart in Emmeloord!

 

Op 30 maart a.s. heeft ACVO opleidingen en advies een VCA opleiding in de agenda staan. Deze opleiding begint alweer langzaam vol te lopen! De VCA opleiding van ACVO opleidingen en advies bestaat onder meer uit de arbo wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en het treffen van maatregelen om ongevallen te voorkomen.

 

Wanneer is VCA verplicht?
Operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden zijn verplicht om bij VCA gecertificeerde bedrijven in het bezit te zijn van een VCA (VOL) dipoma. Bovendien stellen ook veel niet-gecertificeerde bedrijven het bezitten van een VCA (VOL) diploma als een vereiste.

 

CCV punten
De VCA opleiding van ACVO opleidingen en advies is gecertificeerd in het kader van de Richtlijn vakbekwaamheid onder toezicht van CCV. Dit betekent dat er punten kunnen worden verzameld om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de code 95. Voor deze eendaagse VCA opleiding ontvangt u 7 punten.

 

Meedoen met de opleiding in Emmeloord op 30 maart a.s.? Dat kan! Klik hier en meld u aan.

Let op: VOL=VOL

1 februari 2017

Extra DLP opleiding ingepland in maart!

Vanwege de vele aanmeldingen voor de DLP opleiding, zit de DLP opleiding die start op 16 februari in Houten inmiddels vol.
Daarom is er op 3, 6 en 10 maart in Houten een extra DLP opleiding gepland.

Aanmelden?
Klik hier om u aan te melden voor deze DLP opleiding.  
U heeft ook de mogelijkheid om u aan te melden voor de DLP Calculatoren of de DLP Kabels & Leidingen.

Uiteraard kunt u voor en tijdens de opleiding gratis gebruik maken van de succesvolle pre-learning van ACVO. 

 

24 januari 2017

Nieuwe richtlijn CROW 400

 

De vervanger voor CROW publicatie 132 en 307

De verwachte publicatiedatum van de nieuwe richtlijn ‘Werken in of met verontreinigde bodem’ en bijbehorende rekentool is twee maanden uitgesteld. Van 25 oktober tot en met 25 november 2016 vond de tervisielegging plaats. In totaal kwamen ruim 100 reacties uit de sector. Om alle reacties goed te beoordelen en te verwerken, verschijnt de richtlijn in mei 2017.

Vanaf mei bieden wij een gevarieerd programma aan van opleidingen en modules die aansluiten bij de nieuwe eisen en u in staat stellen om uw werkzaamheden volgens de nieuwe richtlijnen uit te voeren.


Op 6 december 2016 kwam de werkgroep bij elkaar en is een selectie van de belangrijkste discussiepunten besproken. In januari en februari bespreken ze de overige punten en het eindresultaat. In maart start de redactie en opmaak van de publicatie en de bouw van de rekentool.

In de nieuwe richtlijn zijn alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem opgenomen. Zowel de uitgangspunten van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie 132) als die van ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie 307) zijn samengenomen en teruggebracht tot één richtlijn.

 

Opleidings- en ervaringseisen

Als onderdeel van de nieuwe richtlijn zijn ook de opleidings- en ervaringseisen vernieuwd voor personen die ingezet worden bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden in of met verontreinigde bodem. Een belangrijke wijziging daarbij is de introductie van de DLP-R: de Geregistreerd Deskundig Leidinggevende Projecten. Een andere wijziging is dat de opleidings- en ervaringseisen, in het bijzonder de toets- en eindtermen aan de OPM, DLP én DLP-R, scherper en meer gestructureerd zijn omschreven dan in de ‘oude situatie’.

Vanaf mei bieden wij een gevarieerd programma aan van opleidingen en modules die aansluiten bij de nieuwe eisen en u in staat stellen om uw werkzaamheden volgens de nieuwe richtlijnen uit te voeren.

Ook kunt u zich aanmelden voor de online DLP update en verdieping. De update staat van mei tot en met oktober 2017 geheel in het teken van de de nieuwe CROW400 en wordt ook in combinatie met klassikale herhalingen en informatiebijeenkomsten aangeboden.[Link naar e-learning: update en verdieping]

 

CROW400.nl
ACVO gaat ook deelnemen aan de website CROW400.nl. Op deze website delen kennisinstellingen, ingeniersbureau’s, opdrachtgevers, aannemers en opleiders  hun kennis en vragen via een online omgeving. Zodra de site online staat, melden we dat meteen.

Heeft u al vragen over de overgang naar de nieuwe situatie en welke gevolgen dat heeft voor uw DLPers? Neem dan gerust contact met ons op.

23 januari 2017

Tip voor de Kam medewerker.

IsoFastTrack introduceert Information Mapping

 

Dé bewezen schrijfmethode om handleidingen, productsheets en processen snel en duidelijk leesbaar op te stellen.


Ben je veel tijd kwijt met het opstellen en het lezen van documenten die je nodig hebt om je functie uit te oefenen of een taak te verrichten? Information Mapping is dan dé nieuwe schrijfmethode voor jou! Information Mapping documenten [link naar voorbeelden] kun je met één klik overzichtelijk opbouwen d.m.v. mappen en blokken in een duidelijke structuur. Zo bepaalt je lezer meteen of een blok informatie relevant is. Je wint tijd met het schrijven én je lezer mist nooit meer belangrijke informatie.

 

Wat zijn de voordelen van Information Mapping?

 • Organisatiebrede standaard, geschikt voor elke afdeling
 • Uitermate toegankelijk (“in drie klikken op de juiste plek”);
 • Directe kostenbesparing bij het onderhoud      van documenten;
 • Snellere certificering bij audits;
 • Uitstekend geschikt voor teamwriting;
 • Minder vragen achteraf;
 • De lezer bespaart meer dan 50% van zijn normale leestijd;
 • Bruikbaar op scherm en op papier;
 • Vlot te integreren in content- en documentmanagementsystemen

 

Opleiding Information Mapping

Geïnteresseerd in het besparen van tijd en kosten? Volg dan een opleiding Information Mapping. In 2 dagen leer je alles om effectief aan de slag te gaan. Ga naar de website van IsoFastTrack                   [link naar website] voor meer informatie, voorbeelden, opleidingsdata, kosten en om je op te geven.

21 januari 2017

Werken in de winter

 

De kou hangt in de lucht en er kan of kon zelfs op sommige plekken al geschaatst worden op natuurijs. Er zijn mensen die kou, sneeuw en ijs heerlijk vinden. Kranten onder de trui en hup, schaatsen onder. 

Doorwerken in de kou is tegenwoordig geen uitzondering meer en met voldoende maatregelen prima te doen. Werken in de winter brengt wel specifieke risico’s mee. Vooral gladheid op de werkvloer en op de bouwplaats, in combinatie met minder daglicht en kou, zijn risico’s om rekening mee te houden. Verwerk de maatregelen tegen deze risico’s in uw RI&E om ongevallen te voorkomen. Neem de specifieke gevaren mee in de Toolbox en bij het opstarten van werken. Ook maakt u het voor uw medewerkers prettiger en gemakkelijker door de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te bieden.

Tip: Hanteer een adequate werkinstructie bij gladheid en kou op het werk of op uw terrein en controleer daar ook op. Zo voorkomt u valrisico’s voor uw medewerkers én uw bezoekers. Nog meer tips? Verderop in deze nieuwsbrief vindt u tips om veilig in de kou te werken.

20 januari 2017

DLP-herhalingsopleiding; nu op zaterdag!  

 

Op 25 februari a.s. staat er een DLP-herhalingsopleiding gepland op zaterdag. Heeft u interesse om aan te schuiven bij deze opleiding? Grijp dan nu snel uw kans! De opleiding staat gepland in Mijdrecht en er zijn nog enkele plekken vrij.

Iets voor u? Schrijf u hier in!
Let op: vol=vol!

11 januari 2017

EXTRA DLP Herhalingsopleiding in februari gepland!

Vanwege de volle DLP Herhalingsgroepen die in februari gepland staan in Houten, Rotterdam, Emmeloord en Grijpskerk, hebben we een extra DLP Herhalingsopleiding ingepland. Deze opleiding vindt plaats op 17 februari 2017 in Houten.

 

Verloopt uw DLP certificaat bijna en wilt u deze nu nog verlengen? Meld u dan hier aan!

Let op, VOL=VOL 

 

 


 

19 december 2016

Laatste editie nieuwsbrief 2016 verzonden 


Zojuist is de laatste editie van onze nieuwsbrief uit 2016 verstuurd. In deze nieuwsbrief vindt u een grootschalig overzicht van onze opleidingen die begin 2017 plaatsvinden. Bekijk 
hier onze nieuwsbrief.  

16 december 2016

Inspectie SZW treedt steviger op in 2017

Omdat opdrachtgevers een belangrijke rol spelen bij de arbeidsomstandigheden waaronder wordt gewerkt, zijn zij medeverantwoordelijk voor ongelukken en overtredingen van de Arbowet. De inspectie SZW is voornemens om opdrachtgevers in 2017 steviger aan te pakken met hogere boetes. De boetes stijgen volgend jaar naar maximaal 13.500 euro. Lees hier het volledige artikel. 

 

 

2 december 2016

Speerpunt bij inspectie SZW in 2017: veiligheidsbewustzijn 

Een belangrijk thema voor het komende jaar bij de Inspectie SZW is veiligheidsbewustzijn en een goede veiligheidscultuur creëren.
Investeren in opleidingen, vakbekwaamheden en veiligheidsbewustzijn draagt bij aan een veilige werkomgeving. Hierdoor worden de veiligheidsrisico's verminderd en de kans op ongevallen geminimaliseerd.  

Lees hier het artikel van de Inspectie SZW.

 

 

25 november 2016

DLP opleiding 1e week januari ingepland!

 

Gelijk zorgen dat uw goede voornemens in 2017 gaan lukken? In de eerste week van januari (2-6 januari) staat een extra DLP opleiding gepland in Houten. Deze opleiding wordt verzorgt op 2, 4 en 6 januari 2017, een uitzondering met de normale opleiding dus.

Bent u de eerste week van januari nog vrij en wilt u ook graag het DLP certificaat ontvangen?
Schrijf u dan hier in!  

21 november 2016

VCA diploma dit jaar nog halen? Dat kan!

 

Wilt u 2016 goed afsluiten door uw VCA diploma nu nog te halen? Dat kan bij ons! Op 8 december vindt er een VCA opleiding plaats in Houten waar nog enkele plekken vrij zijn.

Daarnaast kunt u ook nog bijschuiven bij de groep die op 19 december in Emmeloord de VCA opleiding volgt en daarna het examen aflegt. 

 

Wanneer is VCA verplicht?

Operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden zijn verplicht om bij VCA gecertificeerde bedrijven in het bezit te zijn van een VCA(VOL) diploma. Bovendien stellen ook veel niet-gecertificeerde bedrijven het bezitten van een VCA(VOL) diploma als een vereiste.

De VCA opleiding van ACVO opleidingen en advies bestaat onder meer uit de arbo wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en het treffen van maatregelen om ongevallen te voorkomen.

 

CCV punten

De VCA opleiding van ACVO opleidingen en advies is gecertificeerd in het kader van de Richtlijn vakbekwaamheid onder toezicht van CCV. Dit betekent dat er punten kunnen worden verzameld om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de code 95. Per dag ontvangt u hiervoor 7 uren.

 

Meedoen bij één van bovenstaande opleidingen? Geef u hier snel op!

Let op: VOL=VOL

9 november 2016

Uitgelicht: Veilig werken langs de weg

 

Werken langs de weg moet veilig zijn, maar hoe plaatst u afzettingen? En hoe gaat u om met deze verantwoordelijkheid? Maak nu kennis met de regels van ‘Veilig werken langs de weg’. Met deze opleiding zorgt u ervoor dat u veilig aan het werk bent, maar dat ook mensen in uw omgeving daardoor geen gevaar lopen.

 

Tijdens deze opleiding wordt gebruik gemaakt van de publicatie CROW 96A/B. Interesse in deze opleiding?

 

Vraag hier een offerte aan, of kijk hier naar de mogelijkheden om mee te doen!


Wij gebruiken Cookies om onze website continue te verbeteren en uw gebruikersgemak te verhogen. Cookies voor het juist functioneren van de website zijn reeds geplaatst. In onze Privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over de gegevens die wij middels Cookies verzamelen en het doel daarvan.

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, kunt u terecht bij onze Privacyverklaring.

Ik accepteer de Cookies van deze website.

EU Cookie Directive Module Information