Nieuws

23 juni 2016 

Extra DLP opleiding gepland in Assen!

 

Vanwege de populariteit en de vele aanmeldingen voor de DLP opleiding en de mogelijkheid om in het noorden van het land een DLP opleiding te organiseren, kunt u zich nu opgeven voor een DLP opleiding in oktober in Assen! Deze opleiding staat gepland op 4, 11 en 18 oktober 2016. U kunt zich vanaf vandaag aanmelden voor deze opleiding! U kunt er tevens voor kiezen om DLP Calculatoren of DLP Kabels & Leidingen te volgen. Let wel op: Vol is vol!

 

 

16 juni 2016

Nieuwsbrief juni gepubliceerd!

De nieuwsbrief van juni is gepubliceerd! Voor de bouwvak nog uw DLP of VCA diploma behalen? Dat is nog mogelijk!
Lees hier alles over ons opleidingsaanbod in de zomerperiode!

14 juni 2016

Week van de RI&E

 

Deze week (13 t/m 17 juni) is het weer de ‘Week van de RI&E’. Maar wat is een RI&E nou eigenlijk? Een RI&E is een checklist die inzicht geeft in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf. Bij een risico-inventarisatie gaat het er om de risico’s in kaart te brengen, bij de risico-evaluatie worden deze risico’s beoordeeld.

 

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet! Inzicht in de risico’s is een eerste stap op weg naar goede arbeidsomstandigheden. Belangrijk punt van aandacht hierbij is dat wanneer de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, die RI&E ook aangepast moet worden. De RI&E moet altijd actueel zijn!

 

De veiligheidskundigen van ACVO zijn gespecialiseerd is het opstellen van RI&E’s maar ook in het updaten hiervan. Wij gaan niet alleen uit van wetgeving, maar van alle risico’s! Wilt u uw bedrijfsrisico’s goed in kaart hebben? Wij helpen u graag verder!

 

Neem contact met ons op, of vraag hier vrijblijvend een offerte aan!

7 juni 2016

23, 30 juni en 7 juli DLP opleiding te Amersfoort!


Op 23, 30 en 7 juli vindt er weer een nieuwe DLP opleiding plaats in Amersfoort!

Als DLP'er dient u op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G-plan staat beschreven. Hierbij moet gedacht worden aan de te treffen maatregelen en voorzieningen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen conform de van toepassing zijnde veiligheidsklasse (Basisklasse en/of T-&F-klasse).

Tijdens onze driedaagse DLP opleiding komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod (vanuit de publicatie CROW 132):

 • veiligheidsklassen bepalen en controleren;
 • maatregelenpakketten praktisch toepassen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen;
 • V&G-plannen;
 • rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer;
 • uitvoering van luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur;
 • rol van de DLP’er in de praktijk;
 • arbo en milieuwetgeving.

Nadat u het eindexamen heeft behaald kunt u als deskundige werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem begeleiden! Deelnemen aan de opleiding? Er zijn nog enkele plaatsen vrij! Meld u hier aan voor onze driedaagse DLP opleiding!

 

1 juni 2016

Opleiding V&G-coördinator 27 juni in Amersfoort!

 

Als V&G-coördinator coördineert en adviseert u op het gebied van veiligheid en gezondheid in de ontwerp- en uitvoeringsfase van een bouwproject. Vanuit de arbeidshygiënische strategie is de V&G-coördinator mede verantwoordelijk voor het samenstellen van een V&G-plan.

 

Omdat de Inspectie SZW controle uitoefent op de V&G-plannen, wordt tijdens de opleiding V&G-coördinator de volledigheid van het V&G-plan uitvoerig besproken. Daarnaast wordt duidelijk hoe terreinen worden ingericht, hoe het V&G-plan wordt opgesteld en weet men hoe de systematiek van een bodemonderzoek werkt. Tevens wordt duidelijk wat de taken en de verantwoordelijkheden van de V&G-coördinator zijn.

 

Na afloop van de opleiding bent u als V&G-coördinator in staat een correct V&G-plan, Risico Inventarisatie en Plan van Aanpak op te stellen. Bovendien bent u na de opleiding op de hoogte van de nieuwste Arbowet- en regelgeving.Geïnteresseerd in de opleiding V&G-coördinator? Meld u dan hier aan!

28 april 2016

Nieuwsbrief april gepubliceerd

Lees op deze internationale dag van de veiligheid op het werk onze nieuwsbrief.  
Via deze link kunt u de nieuwsbrief openen. 

22 april 2016

ACVO ontwikkelt generiek VGM zorgsysteem voor de geothermie sector

DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) behartigt de collectieve belangen van geothermie (aardwarmte) operators in Nederland en levert een bijdrage aan de veiligheid en effectiviteit van geothermische energieopwekking.

Henk van Dijk en Gerwin Bredewout zijn vanuit ACVO als QHSE-medewerkers verantwoordelijk voor het opzetten en verbeteren van het generieke VGM-zorgsysteem voor de geothermie sector. In samenwerking met DAGO-kennismedewerker Martin van der Hout wordt een solide veiligheidssysteem (framework en templates) opgezet van de exploratie en exploitatie-fasen van geothermie organisaties. Eigenaren van een geothermie vergunning vallen onder de Mijnbouwwet en –regelgeving en dienen daarom een VGM-zorgsysteem in hun operator-organisatie te ontwikkelen.

Het VGM-zorgsysteem wordt opgezet volgens de HLS-structuur (High Level Structure). 
Dit project / onderzoek komt mede tot stand door een bijdrage van het ministerie van EZ, het Productschap Tuinbouw en Kas als Energiebron.

       

 

31 maart 2016

Nieuwsbrief maart gepubliceerd

De nieuwsbrief van maart is zojuist gepubliceeerd. In onze nieuwsbrief leest u over onze extra ingeplande MVK opleiding in Emmeloord. Daarnaast informeren wij u over de DLP opleiding, over onze nieuwe collega en over onze V&G-toetsing bij het evenement Mud Masters! Bekijk hier onze nieuwsbrief. 

 

23 maart 2016

14 april: DLP opleiding Amersfoort


De DLP opleidingen van ACVO worden het hele jaar door druk bezocht. Op 14, 21 en 28 april vindt er weer een nieuwe DLP opleiding plaats in Amersfoort. Tijdens deze driedaagse DLP opleiding komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • veiligheidsklassen bepalen en controleren;
 • maatregelenpakketten praktisch toepassen;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen;
 • V&G-plannen;
 • rolverdeling opdrachtgever/opdrachtnemer;
 • uitvoering van luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur;
 • rol van de DLP’er in de praktijk;
 • arbo en milieuwetgeving.

Nadat u het eindexamen heeft behaald kunt u als deskundige werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem begeleiden! Deelnemen aan de opleiding? U kunt zich hier aanmelden!

 

14 maart 2016

ACVO toetst Veiligheidsbeleid Mud Masters!

 

De veiligheid rondom een grootschalig evenement is zeer complex: voorafgaand, tijdens en na een evenement kunnen er diverse risico’s ontstaan! Bovendien zijn er veel partijen betrokken bij een evenement, denk aan: gemeenten, politie, brandweer, ziekenhuizen, EHBO’ers, security, bouwbedrijven etc.

 

Veiligheid bij Mud Masters
ACVO heeft de veiligheid rondom het evenement ‘Mud Masters’ in Haarlemmermeer getoetst. Op zaterdag 5 en zondag 6 maart hebben 13.000 deelnemers spectaculaire en uitdagende hindernissen en parcoursen beklommen en overwonnen!
Bij een dergelijk evenement is het van groot belang dat alle veiligheidsprotocollen goed zijn vastgelegd zodat iedere partij zijn/haar taak veilig kan uitvoeren. ACVO heeft diverse handboeken ingezien om te beoordelen of Mud Masters aan al deze veiligheidszaken voldoet.
We waren zeer enthousiast over hoe bewust Mud Masters bezig is met de organisatie rondom veiligheid. Op een aantal kleine ‘tips en adviezen’ na, is gebleken dat Mud Masters veiligheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast is gebleken dat het veiligheidsbeleid daadwerkelijk in de praktijk wordt uitgevoerd: het evenement in Haarlemmermeer is wederom veilig verlopen!

Meer weten over Mud Masters? Bekijk de website: http://mudmasters.nl/

7 maart 2015

Ontdek de wijzigingen in de nieuwe ISO 9001:2015!

Is uw organisatie al actief bezig met de implementatie van de nieuwe ISO 9001 norm?
Ontdek hoe u als organisatie de belangrijkste wijzigingen in ISO 9001 kunt opnemen in uw bestaande managementsystemen! Tijdens de module opleiding ISO 9001 van ACVO wordt duidelijk hoe de veranderingen uw systemen en organisatie kunnen beïnvloeden en u kunnen helpen bij een vlotte transitie naar ISO 9001:2015.

Wat komt er aan bod?
U maakt kennis met de High Level Structure (HLS), welke het uitgangspunt is voor de vernieuwde normen ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. De doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld Arbo, kwaliteit en milieu te integreren. De verschillen tussen de ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015 zitten met name in:

 • de omschrijving van de organisatorische context (stakeholder dialoog);
 • het denken in termen van risico's (risicomanagement); 
 • de betrokkenheid van het management (leiderschap);
 • het beheer van processen.


Voor alle modules geldt dat de norm/richtlijn op praktische wijze wordt doorgenomen. Daarnaast leert u hoe u deze norm kunt toepassen binnen uw bedrijf zodat het bedrijf ook echt efficiënter en effectiever gaat werken. Specifieke vraagstukken van uw organisatie kunnen besproken worden tijdens de opleiding.

Deelnemen?
De module opleiding ISO 9001 vindt plaats op 21 maart en 13 april 2016 te Amersfoort.
De module opleiding ISO 9001 is onderdeel van de KAM-opleiding van ACVO. De KAM opleiding bestaat uit de onderstaande modules:

 • richtlijn ISO 26000 (1 dag); (29 juni 2016)
 • VCA - veiligheid (2 dagen); (18 en 25 april 2016)
 • ISO 9001 - kwaliteit (2 dagen); (21 maart en 13 april 2016)
 • ISO 14001 - milieu (1 dag); (15 juni 2016)
 • auditvaardigheden (1 dag). (22 juni 2016)


Wilt u volledig op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen in de ISO 9001? Meld u dan hier aan voor de module opleiding ISO9001! 

Indien uw voorkeur uit gaat naar een andere module of u wilt aan meerdere modules deelnemen, dan kunt u zich via deze link aanmelden voor de diverse modules.

 

25 februari 2016

Nieuwsbrief februari gepubliceerd

De nieuwsbrief van februari is gepubliceerd! Bekijk ons opleidings- en adviesaanbod, lees over de infra relatiedagen en over onze locatie in Emmeloord en Amersfoort. U kunt via deze link de nieuwsbrief openen. 

 

23 februari 2016

Inzet van divers veiligheidskundig advies! 

Heeft u behoefte aan de flexlibele inzet van een Middelbaar, Hoger of Integraal Veiligheidskundige? Onze adviseurs staan voor u klaar en zijn onder andere in te zetten voor: 

 • Implementeren en optimaltiseren van uw veiliheids- en kwaliteitsbeleid
 • Implementeren en optimaliseren van VCA systemen
 • Implementeren en optimaliseren van OHSAS 18001 systemen
 • Implementeren en optimaliseren van ISO 9001 systemen
 • Opstellen van Risico Inventarisaties en Evaluaties
 • Startwerk en begeleiding van bodemsaneringen (DLP, MVK en HVK) 
 • Begeleiden van nieuwbouw en renovatieprojecten
 • Tijdelijke invulling van HSE- en KAM- functies 

Vanzelfsprekend zijn er nog vele andere taken die door onze veiligheidskundigen kunnen worden ingevuld. Voor een succesvolle inzet van een deskundige is het van belang dat wij uw wensen en eisen helder in beeld hebben. Neem gerust contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan!

 

11 februari 2016 

Waarom cursisten voordeel halen uit e-learning

ACVO maakt inmiddels een jaar gebruik van een mooi en gebruiksvriendelijk e-learning systeem. Cursisten van ACVO worden voorbereid op de klassikale opleiding (pre-learning), tussentijds online getoetst (blended learning) en op de hoogte gehouden van diverse onderwerpen en nieuwe wet- en regelgevingen na de opleiding (updates). Daarnaast maken cursisten ook gebruik van volledige online modules ter voorbereiding op het eindexamen (VCA e-learning).

Cursisten halen aantoonbaar voordeel uit e-learning

Binnen een korte periode van 6 maanden hebben al 400 cursisten deelgenomen aan de diverse e-learning modules. Wij zijn aan de hand van evaluaties, metingen van resultaten en reacties vanuit de praktijk, zeer tevreden over het aantal geslaagde cursisten en alle positieve evaluaties. Er is gebleken:

 • Dat cursisten actief gebruik maken van voorbereidingsmodules en tussentijdse toetsen;
 • Het slagingspercentage en de cijfers van de cursisten worden verhoogd;
 • diverse modules in de praktijk worden ingezet als toolbox;
 • bedrijven voldoen aan veiligheids en kwaliteitseisen doordat werknemers aantoonbaar worden geïnstrueerd.

Voordelen voor grote groepen
Naast ons reguliere aanbod, is onze e-learning ook in te zetten voor grote groepen. Dit kan onder andere de onderstaande voordelen bieden:

 • Onbeperkte toegang voor cursisten wat met een reguliere opleiding beperkt is;
 • Inzicht in resultaten, benodigde tijd, behoefte aan ondersteuning;
 • Effectiviteit van opleidingen vergroten doordat gestuurd wordt op individuele knelpunten;
 • Realiseren van schaalvoordelen: geen reistijd, grote groepen worden in 1 keer bereikt. 

Wilt u alles weten over de effectiviteit en de voordelen van onze e-learning modules? Of wilt u e-learning als maatwerk? Bekijk dan hier ons aanbod of neem contact met ons op!

 

5 februari 2016

Henk van Dijk informeert over nieuwe CROW 132 bij Infra Relatiedagen!

Onze Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk, heeft tijdens de Infra Relatiedagen op 2, 3 en 4 februari in Hardenberg, namens de CROW masterclasses gegeven over de nieuwe publicatie CROW 132 en het V&G-plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan).
Henk informeerde de aanwezigen onder andere over het handhavingsbeleid vanuit de Inspectie SZW op V&G-plannen. Daarnaast sprak Henk over de voorlopige wijzigingen op het gebied van fittesten, berekenen van veiligheidsklassen, nieuwe opleidings- en ervaringseisen en het samenvoegen van de CROW 132 met de CROW 307 (Kabels en Leidingen).
 

Hoge opkomst

We zijn zeer tevreden over de hoge opkomst tijdens deze masterclasses. Door de enthousiaste reacties en de vragen vanuit het publiek konden we opmaken dat er veel belangstelling was voor de besproken onderwerpen. 


Meer weten over het V&G-plan? 

In de laatste module van de e-learning DLP update en verdieping informeren wij u over het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Henk van Dijk legt met behulp van videomateriaal, voorbeelden en statistieken uit, wat de nut en noodzaak is van het V&G-plan en hoe het V&G-plan het beste kan worden ingedeeld. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het handhavingsbeleid van de inspectie SZW. 


Aanmelden? 

U kunt zich hier aanmelden voor de DLP update en verdieping! 

29 januari 2016

Actie: combipakket V&G-plan in de praktijk+DLP UV!

Omdat wij in de nieuwe DLP Update en Verdieping aandacht schenken aan het V&G-plan, willen wij u met behulp van 'blended learning' graag volledig informeren over dit veelbesproken onderwerp. In de opleiding 'het V&G-plan in de praktijk' leert u alles over wet- en regelgeving, het opstellen van een V&G-plan, taken en verantwoordelijkheden, verplichtingen ondernemer en uitvoerenden etc. In de DLP update en verdieping: onderdeel V&G-plan, wordt met behulp van videomateriaal, voorbeelden en statistieken uitgelegd, wat de nut en noodzaak is van het V&G-plan en hoe het V&G-plan het beste kan worden ingedeeld. 

De eerstvolgende opleiding V&G-plan in de praktijk vindt plaats op 14 maart 2016! Indien u zich voor zowel de opleiding als voor de DLP update en verdieping opgeeft, betaalt u slechts €55,00 €10 voor een jaarabonnement DLP Update en Verdieping. U ontvangt dan 4-6 keer een update over het werken in verontreinigde (water)bodem. (Geef dit aan bij aanmelding via de website als u voor een combinatie kiest). Let op: de actie is geldig t/m de eerstvolgende opleiding: 14 maart 2016. Meld u hier aan voor de opleiding: ‘het V&G-plan in de praktijk’.

27 januari 2016

Nieuwe DLP update&verdieping V&G-plan beschikbaar

Naar aanleiding van aanvragen van onze gebruikers, strengere controles op V&G-plannen en de beoordelingen van de inspectie SZW, hebben we ervoor gekozen om u in onze e-learning te informeren over het V&G-plan. Henk van Dijk (Hoger Veiligheidskundige), legt met behulp van videomateriaal, voorbeelden en statistieken uit, wat de nut en noodzaak is van het V&G-plan en hoe het V&G-plan het beste kan worden ingedeeld. Indien u nog geen gebruik maakt van de e-learning, kunt u zich hier aanmelden voor de DLP update en verdieping.

26 januari 2016

Nieuwsbrief: up-to-date over het V&G-plan

Vandaag is de nieuwsbrief over de nieuwe e-learning DLP update en verdieping gepubliceerd! Dit maal krijgen onze gebruikers nieuwe kennis en informatie over het V&G-plan. Daarnaast leest u in onze nieuwsbrief over onze KAM-opleiding. Lees hier onze zojuist gepubliceerde nieuwsbrief.  

19 januari 2016

Leer alles over de (vernieuwde) ISO normen en VCA tijdens de KAM-opleiding


Wilt u KAM-medewerker worden? Of bent u al KAM-medewerker en wilt u alles weten over de (vernieuwde) ISO normen en VCA? Bij de KAM-opleiding van ACVO bent u op het juiste adres! 
In de KAM-opleiding wordt u door specialisten opgeleid tot een KAM-medewerker, met kennis van de (vernieuwde) normen:

 • ISO9001 - kwaliteitsmanagement

 • ISO14001 - milieumanagement

 • VCA/OHSAS18001-veiligheidsmanagement

 • ISO26000- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • ISO19001- auditmanagement (auditvaardigheden)


High level structure 
Tevens maakt u kennis met de High Level Structure (HLS), welke het uitgangspunt is voor de vernieuwde normen ISO9001, ISO14001 en ISO18001. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren. 

 

Inschrijven voor de volledige opleiding? 
Schrijf u hier in voor de volledige opleiding.  

Losse modules? 
Gaat uw voorkeur uit naar een deel van de opleiding? Of wilt u meer weten over 1 bepaalde norm? Schrijf u dan hier in voor losse modules. 

 

6 januari 2016

VCA opleidingen in 2016

We zijn begonnen aan het nieuwe jaar! U kunt in 2016 weer bij ons terecht voor diverse VCA opleidingen. U Leert alles op het gebied van veilig werken en arbogerelateerde zaken. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: Veilig werken in besloten ruimten, veilig werken op hoogte, gevaarlijke stoffen, veilig gedrag, veilig werken met elektriciteit etc.

De eerstvolgende VCA opleiding start op 5 februari 2016 te Emmeloord! Bekijk hier ons volledige overzicht van VCA opleidingen.  
Geen tijd om een volledige opleiding te volgen? Schrijf u dan hier in voor onze hooggewaardeerde VCA e-learning! Uiteraard kunt u onze e-learning ook in combinatie volgen met bijvoorbeeld een eendaagse klassikale opleiding! 

Twijfelt u tussen e-learning en/of een klassikale opleiding? Doe dan hier de VCA keuzetest!   

17 december 2015

Laatste editie nieuwsbrief 2015 verstuurd

Zojuist is de laatste editie van onze nieuwsbrief uit 2015 verstuurd. In deze nieuwsbrief vindt u een grootschalig overzicht van onze opleidingen die begin 2016 plaatsvinden. Bekijk hier onze nieuwsbrief.  


14 december 2015

Henk van Dijk: 'Aandacht voor het V&G plan'

Op 1 oktober 2015 was onze Hoger Veiligheidskundige, Henk van Dijk, gastspreker bij een masterclass veiligheid en gezondheid van NTP Groep. Als gastspreker vroeg Henk aandacht voor het V&G plan: 

“De wetgever zegt dat iedere opdrachtgever bij een project zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van een V&G plan (Veiligheid en Gezondheid), waarin alle risico’s in kaart zijn gebracht. De handhaving hierop zal vanaf 1-1-2016 door de overheid sterk worden geïntensiveerd. Opdrachtgevers hebben een grote verantwoordelijkheid. Volgens mij is dit bij opdrachtgevers van infrawerken minder bekend. Ik vind het goed dat NTP met deze bijeenkomst veiligheid en gezondheid op de agenda plaatst. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en delen kennis. Ik zie dat veel te weinig bedrijven doen.”

Lees hier het volledige artikel van NTP groep. 

9 december 2015

Nieuw opleidingsaanbod voor asbestsaneerders!

Werknemers en werkgevers die in asbestsaneringen werkzaam zijn kunnen zich vanaf vandaag onder het kopje 'veiligheidsopleidingen' bij ons inschrijven voor diverse asbestopleidingen. Voor het verwijderen van asbest moet u in het bezit zijn van een certificaat Deskundig Asbest Verwijderaar (DAV). Om dit certificaat te behalen volgt u eerst een opleiding. Voor de Toezichthouders op de asbestverwijderaars is de opleiding Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA) verkrijgbaar. Naast de volledige DAV en DTA opleidingen, bieden we ook herhalingsopleidingen aan voor beide opleidingen.


Schrijf u hier in voor de DTA opleiding of hier voor de DAV opleiding. Indien uw certificaat verlopen is, kunt u zich hier inschrijven voor de DAV herhaling en hier voor de DTA herhaling. 


7 december 2015

Word KAM-coördinator in het nieuwe jaar!

1 februari 2016 starten we met de opleiding KAM-coördinator. Deze opleiding is bedoeld voor nieuwe KAM-medewerkers of medewerkers die al KAM-coördinator zijn maar graag extra handvatten willen om nog beter te functioneren binnen de organisatie. Tevens kunt u bij ons terecht als u aspiraties heeft om in de toekomst de functie van KAM-coördinator te bekleden. Als KAM-coördinator bent u verantwoordelijk voor de aspecten veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu.Tijdens de opleiding leert u om de bijbehorende standaarden en richtlijnen op praktische wijze toe te passen binnen uw organisatie.

Naast de gedragsveranderingen zijn er de nodige administratieve taken om diverse certificaten te (blijven) verkrijgen als bedrijf. Wanneer u de volledige opleiding heeft gevolgd, heeft u kennis van de relevante normen en bezit u de vaardigheden die u als KAM-coördinator kunt toepassen binnen uw organisatie. Een andere mogelijkheid is om de losse modules te volgen. U heeft dan keuze uit de normen/richtlijnen die uw interesse hebben. De opleiding bestaat uit de volgende modules:

 • Richtlijn ISO 26000 - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (1 dag);
 • VCA - veiligheid (2 dagen);
 • ISO 9001 - kwaliteit (2 dagen);
 • ISO 14001 - milieu (1 dag);
 • auditvaardigheden (1 dag).

U kunt zich via deze link inschrijven voor de volledige opleiding voor losse modules. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen! 

2 december 2015

Laatste maand voor SF-erkenning 

De vergoedingsregeling SF-erkenning stopt per 1 januari 2016! Omdat onze DLP en DLP herhalingsopleidingen voorzien zijn deze vergoedingsregeling, kunnen wij u per 1 januari 2016 geen SF-erkenning meer bieden. De opleidingen die tot en met 31 december 2015 zijn gevolgd vallen nog wel onder de vergoedingsregeling.

Dit betekent dat deze maand uw laatste kans is om SF-erkenning te ontvangen op onze DLP opleidingen! De eerstvolgende DLP opleiding start op 7 december 2015 te Amersfoort. U kunt zich nog aanmelden! Daarnaast vindt er een DLP herhalingsopleiding plaats op 15 december 2015 te Amersfoort. U kunt zich hier aanmelden voor de DLP herhalingsopleiding.  

 

24 november 2015

Nieuwsbrief november gepubliceerd


Zojuist is de nieuwsbrief van november gepubliceerd. Lees in deze nieuwsbrief alles over extra ingeplande opleidingen, de verhuizing van onze opleidingslocatie in Amersfoort, positieve evaluaties op onze DLP update en verdieping en ons aanbod op advieswerk. 

19 november 2015

Meer controle Inspectie SZW op fysieke belasting


Naast strenge controles op V&G documenten, gaat de Inspectie SZW meer controleren op fysieke belasting. In de praktijk komt het vaak voor dat werknemers voorwerpen tillen die zwaarder zijn dan 25 kilo. Vanuit de Arbowet is dit verboden! Maatregelen om tillen boven de 25 kilo te voorkomen zijn:

• Tillen met twee of meer personen
• Gebruik van (transport) hulpmiddelen

De Inspectie SZW heeft aangegeven geen uitstel te kunnen geven op sancties, omdat bedrijven geruime tijd in de gelegenheid zijn gesteld om maatregelen te treffen. Boetes zijn te voorkomen door de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) voor wat betreft fysieke belasting op orde te brengen en u uiteraard te houden aan de voorgeschreven maatregelen.

Bij ACVO kunnen wij uw bedrijfsrisico’s in kaart brengen met behulp van een Risico Inventarisatie en Evaluatie. In de RI&E van ACVO worden uw risico’s m.b.t. fysieke belasting uitvoerig geïnventariseerd en geëvalueerd. Wilt u veilig werken en boetes voorkomen met behulp van een RI&E? Vraag dan hier vrijblijvend een offerte aan.

 

 

 

17 november 2015

Volledige V&G documenten: een must

Verantwoordelijkheid V&G zaken ligt bij de opdrachtgever
Opdrachtgevers zijn vaak in de veronderstelling dat de verantwoordelijkheid van V&G verplichtingen neergelegd kunnen worden bij de aannemers. Opdrachtgevers maken gebruik van private contracten waarmee de verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd. Dit is echter een misvatting: de uitvoering van de verplichting kan gedelegeerd worden, de verplichtingen niet.
De verantwoordelijkheid van de veiligheid ligt altijd bij de opdrachtgever.

Beoordeling Inspectie SZW 2013
Verantwoordelijkheden, veiligheidsafspraken, betrokken partijen, risico’s en afwegingen worden gedocumenteerd in V&G documenten. Deze documenten zijn in 2013 beoordeeld door de Inspectie SZW. Opvallend was dat niet één onderzochte opdrachtgever aan zijn verplichtingen voldeed: V&G documenten ontbraken of waren onvolledig. Ook ontbrak de projectspecifieke informatie, die nodig is voor een veilige inrichting van een bouwplaats.

 

2015-2016: Onderzoek Inspectie SZW wordt voortgezet
Omdat er vanuit de beoordeling in 2013 veel afwijkingen in de V&G documenten werden geconstateerd, zet de Inspectie SZW dit onderzoek in 2015-2016 voort. In dit onderzoek worden de V&G documenten van de opdrachtgevers wederom beoordeeld op volledigheid en op projectspecifieke informatie. Onvolledigheid van V&G dossiers kunnen leiden tot flinke boetes!

Bron: sectorraportage GWW 2014

Extra aandacht tijdens opleiding 'V&G coördinator' en 'V&G plan in de praktijk'
Tijdens de opleiding  'V&G plan in de praktijk' en 'V&G coördinator' worden bovenstaande zaken, welke zijn beschreven in de sectorraportage GWW, extra onder de aandacht gebracht. Omdat de Inspectie SZW controle uitoefent op de V&G-plannen, wordt tijdens deze opleidingen de volledigheid van het V&G-plan uitvoerig besproken. Daarnaast wordt duidelijk hoe terreinen worden ingericht, hoe het V&G-plan wordt opgesteld en weet men hoe de systematiek van een bodemonderzoek werkt. Waar de opleiding 'V&G coördinator' zich meer richt op de taken en verantwoordelijkheden van de V&G-coördinator, gaat de opleiding 'V&G-plan in de praktijk' wat dieper in op het opstellen van V&G-plannen in zowel ontwerp als uitvoeringsfase. 


Uw V&G documenten zo goed mogelijk opstellen en beheren? Meld u dan hier aan voor de opleiding 'V&G-plan in praktijk' of hier voor de opleiding V&G-coördinator. 

 

12 november 2015

CCV punten bij de VCA opleiding

De Richtlijn Code 95 is een Europese Richtlijn waar in staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. Deze richtlijn geldt vanaf 2008 voor buschauffeurs en sinds 2009 ook voor vrachtwagenchauffeurs.

Om aan deze richtlijn te voldoen bent u verplicht om in 5 jaar minimaal 35 uur vakbekwaamheid Code 95 aan bijscholing te volgen. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken welke cursussen hij/zij wil volgen. De enige eis is dat er van de 35 uur minimaal één dag á 7 uur een praktijktraining gevolgd moet worden. Deze bijscholing dient u te volgen bij een CCV gecertificeerde instantie.

ACVO is door het CCV gecertificeerd om diverse opleidingen te geven met de CCV erkenning. Wanneer u bijvoorbeeld de VCA opleiding van ACVO volgt, ontvangt u bijscholingspunten voor de code 95. Op deze manier blijft u vakbekwaam, verhoogt u uw veiligheidsbewustzijn en voldoet u aan de code 95! De eerstvolgende VCA opleiding start op 8 december in Emmeloord waarvoor u zich nog kunt aanmelden. Meld u hier aan!

 

9 november 2015

VCA en DLP te Hattem

 

Goed nieuws voor bewoners in of in de buurt van Hattem!
In de eerste maand van het nieuwe jaar kunt u in Hattem terecht voor onze DLP of VCA (herhalings)opleiding.
De VCA (herhalings)opleiding vindt op 8 januari 2016 plaats. Voor de driedaagse DLP opleiding kunt u op 14, 21 en 28 januari bij ons terecht.
Uiteraard worden de DLP pre-learning en de online tussentoetsen gratis aangeboden bij de DLP opleiding!
Tevens kunt u ervoor kiezen om u aan te melden voor de DLP voor calculatoren en de DLP kabels en leidingen.   


Meld u hier aan voor de DLP opleiding en hier voor de VCA (herhalings)opleiding.  

 

4 november 2015

Positieve evaluaties DLP update en verdieping
 

Na de introductie van de e-learning DLP update en verdieping in april 2015, werken we achter de schermen hard aan nieuwe modules. Hierbij streven we naar continue verbetering van ons product. Inmiddels zijn er twee updates uitgebracht, namelijk de deco-unit + bodemonderzoek en het filteroverdruksysteem. Voor de ontwikkeling van toekomstige modules, vinden wij de mening van onze gebruikers erg belangrijk! Daarom is er onlangs een enquête uitgezet naar de gebruikers.  

Hoge respons en positieve evaluaties
Al snel nadat de enquête werd uitgezet kregen we positieve reacties binnen: 'zet deze lijn voort', 'ga zo door', 'ik ben benieuwd naar de volgende update'. Ook werd door onze respondenten de DLP update en verdieping aanbevolen aan andere DLP'ers!


Mening van de gebruiker telt!
De gebruiker heeft zeggenschap over de inhoud van de modules. Daarom werd in de enquête de vraag gesteld: heeft u nog suggesties voor onderwerpen die u graag behandeld wilt zien? De diverse antwoorden van de respondenten waren zeer nuttig. Daarom kunnen een aantal van de benoemde onderwerpen worden terug verwacht in toekomstige modules! 

2 november 2015

Dag van de BHV!

Vandaag is het de dag van de BHV! Vanuit uw Risico Inventarisatie en Evaluatie zal blijken dat uw bedrijf in ieder geval BHV'ers nodig heeft. De BHV'er heeft meerdere taken in uw bedrijf, namelijk: 

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

Ieder bedrijf dient de BHV organisatie goed op orde te hebben, dit blijkt uit uw BHV plan! Vanuit uw BHV plan wordt o.a. duidelijk welke BHV materialen u gebruikt, wie de BHV'ers zijn, hoe uw gebouw ontruimt wordt en hoe uw ontruimingsoefeningen georganiseerd worden. 

Een BHV plan opstellen of een BHV opleiding doen?  
Bij ACVO kunt u terecht voor diverse BHV opleidingen. Daarnaast kunnen wij uw RI&E opstellen en kunnen wij u met behulp van een BHV plan een passend advies geven hoe u uw BHV organisatie op de juiste wijze kunt verzorgen. 

Offerte aanvragen
Vraag hier vrijblijvend een offerte aan voor het opstellen van een BHV plan of een RI&E. U kunt zich via deze link inschrijven voor de BHV opleiding!   

30 oktober 2015

Heeft uw organisatie een RI&E? 

De Inspectie SZW beoordeeld jaarlijks in welke mate organisaties de arbowet naleven. Uit deze beoordeling is gebleken dat maarliefst 35% van alle bedrijven in de GWW sector geen Risico Inventarisatie en Evaluatie heeft! De RI&E dient als basisvoorwaarde om veilig en gezond te kunnen werken en is bovendien verplicht vanuit de arbowet. Daarnaast komt het veelvoudig voor dat de RI&E niet compleet is of niet actueel wordt bijgehouden.   


Bron: Sectorraportage Grond,- Weg- en Waterbouw 2014


Geen RI&E? Wij helpen u verder!
Na een gesprek met onze adviseur inventariseren wij met een scherpe blik uw bedrijfsrisico’s. Daarna wordt er een Plan van Aanpak opgesteld. Op deze manier kunt u uw bedrijfsrisico's beheersen! Uw RI&E laten opstellen? Dat kan! Vraag hier vrijblijvend een offerte aan. 

29 oktober 2015

Extra nieuwsbrief gepubliceerd

 

Vanwege veel nieuws en diverse opleidingen die in 2015 nog plaatsvinden hebben wij een extra nieuwsbrief uitgebracht! 
U kunt de nieuwsbrief hier lezen. 

26 oktober 2015

Veilig werken langs de weg!

Op 11 november 2015 start de opleiding veilig werken langs de weg in Emmeloord!
Tijdens deze opleiding leert u de risico's kennen van het werken op en/of langs de weg. Daarnaast leert u hoe u verschillende veiligheidsmaatregelen kunt treffen en om moet gaan met afzettingen. De opleiding veilig werken langs de weg voldoet aan artikel 48 lid 17 van de CAO voor het bouwbedrijf.

Na afloop van de opleiding ontvangt u een certificaat waarmee u aantoont de regels te kennen omtrent het veilig werken op en/of langs de weg.


Werkt u langs de weg en heeft u nog geen certificaat? Schrijf u dan hier in. 21 oktober 2015

DLP opleiding in Amersfoort

 

Op 3 november start de DLP opleiding in Amersfoort. Deze driedaagse opleiding staat in het teken van het werken in en/of met verontreinigde (water)bodem. De docent gebruikt de publicatie CROW 132 als leidraad. Tijdens de les komen onder andere de onderstaande onderwerpen aan bod: 

 

 • arbo– en milieuwetgeving;
 • veiligheidsklassen bepalen en controleren;

 • persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen;

 • V&G-plannen en logboeken;

 • uitvoering van luchtmetingen, gebruik van meetapparatuur;

 • rol van de DLP’er in de praktijk;

 • bodemonderzoek;

 • contractuele voorwaarden;

 • gezondheidskundige keuringen.

Aansluitend aan de reguliere DLP opleiding, kunt u ervoor kiezen om de kabels en leidingen en de DLP voor calculatoren te volgen. Ook ontvangt u een inlogcode voor onze e-learning omgeving, waarmee u gratis de DLP pre-learning en de online tussentoetsen kunt doorlopen en maken. Hiermee bereidt u zich goed voor op de lesdagen en het eindexamen! Wanneer u het eindexamen met een voldoende afrond, ontvangt u het certificaat DLP!

 

U kunt zich hier aanmelden voor de opleiding, er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor u!

15 oktober 2015

Doe de VCA keuzetest!

Wilt u uw VCA diploma behalen maar weet u nog niet welke VCA opleiding het beste bij u past? Doorloop dan nu de VCA keuzetest! Vanuit uw behaalde score krijgt u een indicatie op welke manier u zich het beste kunt voorbereiden op het examen. Bent u een e-learner of past de klassikale opleiding het beste bij u? Misschien is de combinatie van e-learning en klassikaal wel de mogelijkheid die het best bij u past. Met behulp van deze test krijgt u een indicatie welke voorbereiding voor u geschikt is. De test wordt u gratis aangeboden!

 

12 oktober 2015

Nieuwe module DLP update en verdieping online!

In juni 2015 hebben we succesvol ons e-learning platform voor de bodemsanering gelanceerd.
Met inmiddels meer dan 200 tevreden gebruikers worden deelnemers op de hoogte gehouden over het werken in en/of met verontreinigde (water)bodem. Vandaag lanceren wij een nieuwe module van de DLP update en verdieping!

Filteroverdruksysteem
In dit verdiepingstraject wordt het 'filteroverdruksysteem' behandeld. Speciaal voor u hebben we RST(BMAIR) in Tiel bezocht. Tijdens dit bezoek wordt er informatie gegeven over de nieuwste technieken van het filteroverdruksysteem. U krijgt mooie beelden te zien over het wisselen van de filters. Hoger Veiligheidskundige Henk van Dijk neemt u mee in de theorie vanuit de publicatie CROW 132 en is in gesprek met de heer Wattenberg van A.R.N. uit Nijmegen. Aan het einde van de module wordt de kennis getoetst.

Meld u aan en ontvang de voorgaande update gratis!
Indien u zich nu aanmeldt voor de DLP update en verdieping, ontvangt u binnen één werkdag de update over het filteroverdruksysteem. Daarnaast ontvangt u de voorgaande update over het uitvoeren van een bodemonderzoek en het gebruik van de deco-unit gratis!

Voordelen
Het bekijken van de video’s en het behalen van de toetsen kunt u als bewijs gebruiken voor een ‘toolbox’. Dit is ideaal om te voldoen aan de Arbowet en diverse veiligheidssystemen, zoals de VCA en de OSHAS 18001. Dit scheelt u veel tijd en organisatiekosten.
Daarnaast ontvangt u:
• rapportages van behaalde resultaten;
• nieuwe informatie en kennis;
• video’s van verschillende werkwijzen op diverse saneringslocaties.

Inschrijven of een offerte aanvragen?
U kunt zich via deze link direct inschrijven via onze website.
Via deze link kunt u een offerte aanvragen.

Kosten
Voor slechts € 55,00 (exclusief 21% BTW) per jaar per deelnemer ontvangt de deelnemer jaarlijks 4-6 keer een update. Let op: vanaf 10 deelnemers ontvangt u een groepskorting.


Ideeën?
Heeft u zelf nog ideeën voor een nieuwe update? Of wilt u graag een innovatief product via de DLP update en verdieping kenbaar maken? We komen graag bij u langs!
Neem contact met ons op via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met ons kantoor: (0527) 61 21 36.

6 oktober 2015

VCA e-learning gelanceerd

Vanaf nu kunt u bij ACVO terecht voor de VCA e-learning. De e-learning wordt begeleid door praktijkgerichte Veiligheidskundigen. In de e-learning wordt ieder hoofdstuk van de VCA behandeld. Bovendien ontvangt u kennisvragen en digitale proefexamens. Na de gehele e-learning te hebben doorlopen en de digitale proefexamens te hebben gemaakt, bent u klaar voor het VCA eindexamen! Beginnen met VCA e-learning? Schrijf u hier in.

E-learning of toch klassikaal? 
Indien u twijfelt over de keuze tussen e-learning en klassikale opleidingen, kunt u hier de VCA keuzetest maken. Met behulp van de test krijgt u een advies over de VCA voorbereiding die u nodig heeft voor uw examen!

2 oktober 2015

Nieuwsbrief oktober


De nieuwsbrief van oktober is gepubliceerd! 

Deze keer volop informatie over de e-learning. Lees meer over de nieuw ontwikkelde VCA e-learning en de nieuwe module van de DLP update & verdieping. Daarnaast natuurlijk een overzicht van alle opleidingen die de komende tijd plaatsvinden.

Lees hier al het nieuws in de nieuwsbrief van oktober!
  

25 september 2015

100% slagingspercentage VCA groepen september

Deze maand hebben twee groepen deelgenomen aan de VCA opleiding van ACVO.  
Na de tweedaagse opleiding of de herhalingsopleiding hebben in totaal 25 deelnemers het VCA examen afgelegd. Met trots kunnen we meedelen dat alle deelnemers zijn geslaagd!

De deelnemers ontvangen het landelijk erkende diploma VCA en tonen hiermee aan 
veilig te werken conform de VCA norm.  

Wilt u ook uw VCA diploma halen? Dan kunt u zich via deze link inschrijven voor één van onze 
VCA opleidingen.   

11 september 2015

DLP opleiding Emmeloord

Op 8, 15 en 22 oktober 2015 kunt u deelnemen aan de DLP opleiding in Emmeloord. 
Werkt u in of met verontreinigde grond en heeft u een DLP diploma nodig? Meld u dan hier aan voor
de DLP opleiding. Bij de opleiding is het tevens mogelijk om de specialisaties Kabels & Leidingen en Calculatoren te volgen.  

Verhoog uw slagingskans!
Wanneer u zich inschrijft, kunt u gratis deelnemen aan onze DLP pre-learning en online tussentoetsen. Hiermee bereidt u zich goed voor op de les en het examen en verhoogt u uw slagingskans! 

 

 

7 september 2015

Update 'filteroverdruksystemen' in ontwikkeling

De nieuwe e-learning DLP update en verdieping is in ontwikkeling! In de volgende update wordt het 'filteroverdruksysteem' behandeld. De e-learning gebruikers krijgen een bezoek van ACVO aan RST (BMAIR) in Tiel te zien. Tijdens dit bezoek wordt er informatie gegeven over de nieuwste technieken van de filteroverdruksystemen. Daarnaast wordt vanuit de CROW 132 de wet- en regelgeving behandeld bij het gebruik van filteroverdruksystemen.

Meld u aan en ontvang de voorgaande update gratis!
Indien u zich nu opgeeft voor de e-learning DLP update en verdieping, ontvangt u de update over 'bodemonderzoek' en het gebruik van de 'deco unit' gratis! Groepen DLP'ers op de hoogte houden? Ook dat is mogelijk. Vanaf 10 deelnemers kunt u flinke groepskortingen ontvangen! 

Indien u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.2 september 2015

Ontvang in 2015 nog SF-erkenning!

Wilt u nog SF-erkenning ontvangen voor de DLP of de DLP herhalingsopleiding? Wees er dan snel bij! U kunt in 2015 nog een vergoeding van €74,00 per werknemer per dag ontvangen via het scholingsfonds voor de Bouwnijverheid. Daarnaast komt u in aanmerking voor verlet- en reiskostenvergoeding per dag per werknemer, de hoogte hiervan is leeftijdsafhankelijk. De kosten voor de aanvraag van SF-erkenning bedragen bij ACVO € 10,00 per persoon, exclusief 21% BTW.

SF-erkenning stopt per 1 januari 2016
Onlangs is door partijen bij de Cao voor Bouwnijverheid besloten dat de vergoedingsregeling per 1 januari 2016 stopt. Omdat onze DLP en DLP herhalingsopleidingen voorzien zijn van SF-erkenning, kunt u vanaf 1 januari 2016 daarom geen vergoeding meer ontvangen. De opleidingen die tot en met 31 december 2015 zijn gevolgd vallen nog wel onder de vergoedingsregeling.

 

28 augustus 2015

Start van een nieuw opleidingsseizoen, nieuwsbrief vol info!

 

De nieuwsbrief van augustus is weer uit! Deze keer volop nieuws over een DLP opleiding op zaterdag en een wijziging in de SF-erkenning.

Daarnaast veel opleidingen in september en oktober en de stijgende populariteit van de opleiding tot V&G-coördinator!

Nieuwsgierig? Bekijk hier de nieuwsbrief van augustus!

24 augustus 2015

VCA opleiding 11 en 18 september Emmeloord


Op 11 en 18 september 2015 vindt er een VCA opleiding plaats in Emmeloord. 
Bent u binnen uw werkzaamheden verplicht om een VCA diploma in het bezit te hebben?
Of wilt u alles weten over veilig werken? Meld u dan hier aan voor de VCA opleiding in Emmeloord. 

 

19 augustus 2015

V&G Maatwerk opleidingen steeds populairder

Diverse gemeenten en organisaties melden zich aan voor op maat gemaakte opleidingen. Momenteel worden er maatwerk opleidingen verzorgt voor: het opstellen van V&G plannen, veilig werken langs de weg en de taken en verantwoordelijkheden van de V&G coördinator. Interesse in maatwerkopleidingen? Wij kunnen diverse opleidingen voor uw organisatie verzorgen die naadloos aansluiten bij uw wensen en behoeften. Neem gerust eens telefonisch contact met ons op of mail ons via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

21 juli 2015

Groepskortingen bij E-learning DLP update en verdieping
 

We krijgen steeds meer bedrijfsgroepen die zich aanmelden voor de E-learning DLP update en verdieping. Dit betekent dat deze groepen een korting krijgen bij een aanmelding van 10 of meer deelnemers. Afhankelijk van het aantal deelnemers, kan deze korting oplopen tot wel €20,00 per deelnemer! Ook ontvangt u naast de groepskorting, indien gewenst, uitgebreide rapportages van de behaalde resultaten van uw opgegeven groep.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over onze groepskortingen, kunt u ons telefonisch bereiken op 0527- 61 21 36 of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

14 juli 2015

Nieuw: Asbestonderzoek in de grond herhaling!


Op de website van ACVO is een nieuwe opleiding beschikbaar. Vanaf nu vindt u onder het kopje 'Bodemsanering/BRL' de opleiding 'asbestonderzoek in de grond herhaling'. De basisopleiding bieden wij al langer aan, maar als uw diploma dreigt te verlopen kunt u nu bij ons ook de herhalingsopleiding volgen. Wanneer u in uw dagelijkse werk mogelijk te maken heeft met asbest in de grond, dan bepaalt de wetgeving dat u een opleiding 'asbestonderzoek in de grond' met een praktijkoefening moet hebben gevolgd.

Ook kunt u zich inschrijven voor de opleiding als u kennis wilt opdoen over veiligheid, monsternames, onderzoekstechnieken en visuele inspecties van asbest. Met behulp van de herhalingsopleiding kunt u zich bijscholen op het gebied van asbestonderzoek.   

Inschrijven?  
U kunt zich hier direct inschrijven voor de opleiding 'asbestonderzoek in de grond'. Indien u toe bent aan bijscholing, kunt u zich hier inschrijven voor de herhalingsopleiding. 

8 juli 2015

Nieuwsbrief juli verstuurd

 

Vandaag is er een nieuwsbrief verzonden naar onze klanten en lezers. Hierin staat onder andere informatie over de opleidingen MVK, V&G-coördinator en KAM-coördinator. Tevens leest u meer informatie over e-learning en onze extra ingeplande opleidingen. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hier aan. U kunt hier de nieuwsbrief van juli 2015 lezen.

6 juli 2015

Eerste 'updates' verzonden en website ACVO aangepast 

De deelnemers van de e-learning 'DLP update en verdieping' hebben vrijdag de eerste update ontvangen. Deze update betreft het gebruik van de deco unit en het uitvoeren van bodemonderzoeken tijdens het werken in en met verontreinigde waterbodem. De update bevat theoretische informatie vanuit de publicatie CROW 132 en praktijkvoorbeelden op saneringslocaties. De uitleg over de theorie wordt gegeven door onze Hoger Veiligheidskundige: Henk van Dijk. 

Wilt u ook deelnemen aan de e-learning DLP update en verdieping? Schrijft u zich dan via deze link in. Wanneer u zich heeft ingeschreven ontvangt u dezelfde dag nog de eerste update.

Website aangepepast 

De website van ACVO is aangepast. Omdat ACVO naast klassikale opleidingen nu ook e-learning aanbiedt, kunt u zich vanaf nu ook via de website inschrijven en offertes aanvragen op een e-learning. Wanneer u vanuit de homepagina op de button  'elearning' klikt, vindt u alle bijbehorende informatie over diverse mogelijkheden op het gebied van e-learning.   

29 juni 2015

Extra opleiding asbestherkenning voor KVP/werkvoorbereider ingepland

 

Vanwege een snel volstromende groep voor de opleiding asbestherkenning voor KVP/werkvoorbereider op 16 september 2015, is er in de maand oktober een extra opleiding ingepland. Deze vindt plaats op 14 oktober 2015 van 13:00 tot 17:00 te Amersfoort.   

Inschrijven?
Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de opleiding van 16 september. Hiervoor kunt u zich via deze link inschrijven. U kunt zich hier inschrijven voor de KVP opleiding die op 14 oktober plaatsvindt. 

 

26 juni 2015

Leren van arbeidsongevallen

De kans op een ernstig arbeidsongeval in Nederland daalt. Medewerkers in Nederland zijn de afgelopen jaren meer gaan werken en er gebeuren minder ongevallen. Dit blijkt uit een trendanalyse van ongevallen die bij de Inspectie SZW in de periode van 1999-2011 zijn gemeld. De ernst van de ongevallen verandert niet. Gemiddeld overlijden jaarlijks ongeveer 70 mensen als gevolg van een arbeidsongeval. Circa 4% van de slachtoffers wordt arbeidsongeschikt. Lees hier meer over de daling van het aantal ongevallen (website RIVM).  

VCA opleiding

Om de dalende trend voort te zetten is het belangrijk om te blijven leren van ongevallen. Bij de VCA (VOL) opleiding van ACVO leert u om bewust gevaren en risico's te herkennen en te beheersen, zodat u ongevallen kunt voorkomen. Meld u hier aan om deel te nemen aan de VCA opleiding. 

 

 

19 juni 2015

Word allround veiligheidsspecialist tijdens de MVK opleiding

 

Op 16 september 2015 start de MVK opleiding in Assen.  
Tijdens de MVK opleiding leert u om een echte ‘allrounder’ te worden op het gebied van veiligheid en gezondheid. In de opleiding verwerft u kennis over veiligheid, gezondheid en preventie op verschillende werken.

 

U leert in deze 14 lesdagen, om in samenwerking met anderen, arbozorg te vertalen naar concrete maatregelen binnen de organisatie. Daarnaast leert u om taken rond bedrijfsveiligheid te communiceren, te coördineren en uit te voeren. Bovendien bent u na de opleiding bevoegd om VCA systemen te begeleiden en advieswerk op dit gebied te verrichten. Ook kunt u ingezet worden als ‘deskundige’ bij diverse bodemsaneringen.  

 

U kunt zich hier inschrijven voor de MVK opleiding.

18 juni 2015

Start eerste module KAM coördinator op 17 september 2015


Op 17 september 2015 start de eerste module (richtlijn ISO26000) van de opleiding KAM coördinator. Bent u KAM coördinator binnen uw organisatie of heeft u de taak als KAM-coördinator erbij gekregen? Dan is deze opleiding echt iets voor u! 

 

De opleiding is bedoeld voor nieuwe medewerkers of medewerkers die al KAM-coördinator zijn
maar graag extra handvatten willen om nog beter te functioneren binnen de organisatie. Ook kunt u bij ons terecht als u aspiraties heeft om in de toekomst de functie van KAM-coördinator te bekleden.


De opleiding KAM-coördinator is opgebouwd uit losse modules waardoor er gekozen kan worden voor de normen/richtlijnen die uw interesse hebben en waar u meer over wilt leren. De opleiding bestaat uit de volgende modules:

 • richtlijn ISO 26000 (1 dag)
 • VCA - veiligheid (2 dagen)
 • ISO 9001 - kwaliteit (2 dagen)
 • ISO 14001 - milieu (1 dag)
 • auditvaardigheden (1 dag)

Inschrijven voor de opleiding? 

Via deze link kunt u zich inschrijven voor de gehele opleiding of voor losse modules. 
 


16 juni 2015

DLP opleiding juni vol, nieuwe data in september!

 

De DLP opleiding welke start op 18 juni in Amersfoort, is vol! De eerstvolgende opleiding is gepland na de zomervakantie.
Wilt u zeker zijn van uw deelname? Geef u nu op voor de opleiding op 1, 8 en 15 september!

Schrijf u hier in voor de opleiding DLP met e-learning!

11 juni 2015

Introductiekorting op uw aanmelding voor de e-learning DLP!

 

Omdat wij deze maand de e-learning DLP lanceren ontvangt u bij uw aanmelding een introductiekorting.
Wanneer u zich voor 20 juni 2015 aanmeldt ontvangt u maarliefst 15% korting voor het eerste jaar!

Om u een korte impressie te geven van de e-learning hebben we een 

video ontwikkeld. U kunt de video via deze link openen (1 minuut).

Aanmelden voor de e-learning? 

U kunt zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zodra u zich heeft aangemeld 
ontvangt u van ons een inschrijfformulier. U kunt hier een vrijblijvende offerte aanvragen.
Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken op: 0527-61 21 36. 

Wilt u ook op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in de saneringswereld? 

Meld u dan nu aan!

10 juni 2015

Volgende week: 'de week van de RI&E'

 

De week van de RI&E is dit jaar van 15 t/m 19 juni. 'Bewust ondernemen': dit is het thema dat volgende week de leidraad vormt tijdens de week van de RI&E. Bewust ondernemen betekent dat u uw bedrijfsrisico's kunt signaleren. Niet alleen op financieel gebied, maar ook op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van RI&E's en het signaleren van belangrijke VGM risico's. Wij gaan namelijk uit van risico's en niet alleen van wetgeving!

 

Wilt u uw bedrijfsrisico's goed in kaart hebben en bedrijfsongevallen voorkomen? 
Wij helpen u graag verder!


U kunt contact met ACVO opnemen voor meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen.


 

 

 

8 juni 2015

Promo video e-learning DLP update en verdieping

Deze maand lanceert ACVO de e-learning DLP update en verdieping. 
Om u een korte impressie te geven van de e-learning hebben we een 
video ontwikkeld. U kunt de video via deze link openen (1 minuut).

Aanmelden voor de e-learning? 

U kunt zich aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zodra u zich heeft aangemeld 
ontvangt u van ons een inschrijfformulier. Voor vragen kunt u ons telefonisch bereiken
op: 0527-61 21 36. 


Meld u aan en ontvang:  

• 4 tot 6 keer per jaar een update;
• toolboxen als bewijs voor verschillende veiligheidssystemen;
• rapportages van behaalde resultaten;
• veel informatie en kennis;
• video’s van verschillende werkwijzen op meerdere saneringslocaties

 

4 juni 2015

Wij lanceren: e-learning DLP update en verdiepingsmodules

 

In de maand mei hebben we volop gefilmd om onze ideeën over de nieuwe ontwikkelingen van de DLP update/verdieping vast te leggen op film. Dit heeft geresulteerd in een innovatieve, interactieve en praktische vorm van e-learning. Half juni 2015 lanceren we de eerste nieuwe update e-learning. Bekijk hier de introductiefilm voor een korte impressie. (1 minuut).

 

Lees hier meer over de DLP update en verdiepingsmodules in onze nieuwsbrief.

 

 

1 juni 2015

Betere resultaten DLP cursisten door: pre- en e-learning

 

ACVO heeft inmiddels meerdere DLP groepen deel laten nemen aan de DLP pre-learning en de DLP tussentoetsen. Voorafgaand aan de les krijgen de cursisten via een inlogcode toegang tot ons e-learning systeem om alvast kennis te maken met de inhoud van de opleiding. Tussen de lessen door krijgen cursisten de mogelijkheid om zich online te toetsen. Door de pre-learning en door de DLP tussentoetsen is gebleken dat het slagingspercentage van het meerkeuzeonderdeel van het examen zichtbaar is toegenomen.

De DLP pre-learning en de e-learning toetsen worden kosteloos aangeboden bij de DLP opleiding. Dit betekent dat u bij aanmelding voor de DLP opleiding een inlogcode voor de e-learning ontvangt! De eerstvolgende DLP opleiding vindt plaats op 18, 25 en 2 juli te Amersfoort, aanmelden kan nog steeds!

 

22 mei 2015

DLP opleiding 18, 25 juni en 2 juli

 

De DLP opleiding van 18 ,25 juni en 2 juli te Amersfoort begint vol te lopen.
Gelukkig kunt u zich nog aanmelden! Gaat u werken in verontreinigde grond en heeft u een DLP opleiding nodig?  
Meld u via deze link aan voor de DLP opleiding van ACVO.
Bij al deze opleidingen is het tevens mogelijk om de specialisaties Kabels & Leidingen en Calculatoren te volgen. 

E-learning
Bij de DLP opleiding ontvangt u kosteloos de DLP pre-learning en tussentijdse toetsen in ons e-learning systeem. Lees meer over de DLP opleiding en de gratis e-learning via deze link. 


18 mei 2015

Opleidingen 2016 ingepland 

 

De opleidingen van ACVO lopen snel vol! Daarom hebben wij de opleidingen t/m juni 2016 alvast voor u ingepland en op onze website geplaatst. Dit geldt voor de opleidingen:

 • DLP;
 • DLP herhaling;
 • BRL7000 voor werkvoorbereider en KVP;
 • VCA Basis +VOL;
 • OPM;
 • V&G coördinator.

Voor een volledig overzicht van onze geplande opleidingen klikt u op uw benodigde opleidingen (bijvoorbeeld DLP+ CROW 132) en vervolgens op de 'button' direct inschrijven. Wilt u bijvoorbeeld graag uw DLP of VCA certificaat halen? Geef u dan snel op, want vol=vol! 

 

11-5-2015


Crowdfunding VCA applicatie ISOFastTrack geslaagd

 

De crowdfundingscampagne van ISOFastTrack voor het ontwikkelen van de VCA-applicatie is succesvol afgerond!


Lees hier meer over het geslaagde crowdfundingstraject van ISOFastTrack.  

8 mei 2015

Nieuwsbrief mei verzonden

 

Maandag is de nieuwsbrief 'meimaand filmaand' van ACVO verstuurd.

U kunt de nieuwsbrief via deze link openen. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via de link.

7 mei 2015

Video opnames e-learning DLP update/verdieping

Gisteren en vandaag zijn de eerste video's opgenomen voor de nieuwe DLP e-learning updates.
De video's zijn opgenomen op saneringslocaties bij Plegt Vos en NTP groep. Met veel enthousiasme hebben beide partijen meegewerkt om de opnames succesvol te laten verlopen. Dit is dan ook terug te zien in de kwaliteit van de video's! 


Zie hieronder een korte impressie van de video-opnames.


Video opnames

 

4 mei 2015

Week van de RI&E: 15 tot 19 juni

 

MKB Nederland en de sociale partners organiseren van 15 tot 19 juni de week van de RI&E. Het doel van de campagne: meer aandacht voor een veilige en gezonde werkplek! Het thema van de week is dit jaar 'bewust ondernemen'. Tijdens de campagne wordt de link gelegd tussen het ondernemerschap en het bewust omgaan met bedrijfsricico's. 

 

ACVO opleidingen en advies is gespecialiseerd in het inventariseren van bedrijfsrisico's in diverse bedrijfstakken. Met de RI&E van ACVO voldoet u aan de wet en heeft u een overzichtelijk plan van aanpak. Bovendien zijn de risico's in het Plan van Aanpak gerangschikt op de mate en ernst van het risico. Via deze link vindt u meer info over de RI&E van ACVO en kunt u bovendien een offerte aanvragen.
   

28 april 2015

Na-registratie voor Code 95

 

Zoals we al eerder vermeld hebben op de website, vervalt de vrijstelling voor Code95 voor beroepschauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955. Het CBR vermeld nu dat u zich nog kosteloos kunt aanmelden voor de Code 95 wanneer u dit 'vergeten' bent om te doen. 

Dit verzoek voor na-registratie moet wel vóór 1 juni 2015 worden ingediend bij het CBR. Er zijn hierbij twee voorwaarden van toepassing:

 

-          Op het moment waarop de opleiding is bijgewoond, moet de opleiding erkend zijn door CCV.

           (ACVO heeft CCV erkenning op de VCA en BHV opleidingen).

 

-          De chauffeur moet diverse documenten aanleveren zodat de na-registratie kan worden verwerkt.

 

Tevens is er een presentielijst nodig om de punten voor de Code95 bijgeschreven te krijgen. Wanneer u de opleiding bij ACVO heeft gevolgd, hebben wij die presentielijsten in ons archief opgeslagen.

Als alle gegevens juist zijn en het CBR keurt de gegevens goed, dan registreert het CBR alsnog de nascholingsuren.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het CBR: http://www.cbr.nl/cbrinfo.pp?newsid=903&key=

 

Heeft u nog punten nodig om aan uw Code95 te komen? U kunt zich hier inschrijven voor diverse VCA opleidingen en hier voor BHV opleidingen bij ACVO! 

 

 

 

23 april 2015

Lancering e-learning DLP update/verdieping

 

Veel cursisten willen graag op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in de saneringswereld. 

Daarom biedt ACVO opleidingen en advies DLP’ers de mogelijkheid om deel te nemen aan de e-learning ‘DLP update/verdieping’. Deelnemende cursisten ontvangen minimaal vier keer per jaar een nieuwe module in hun eigen e-learning omgeving. Lees hier meer over de DLP update/verdieping in onze folder. 

Aanmelden voor de e-learning DLP update/verdieping?

Neem dan contact met ons via telefoonnummer: 0527 – 61 21 36

of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


20 april 2015

VCA opleiding 22 en 29 mei

 

Op 22 en op 29 mei 2015 heeft ACVO opleidingen en advies een VCA opleiding in de agenda staan. Deze opleiding begint alweer langzaam vol te lopen!
De VCA opleiding van ACVO opleidingen en advies bestaat onder meer uit de arbo wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en het treffen van maatregelen om ongevallen te voorkomen.

 

Wanneer is VCA verplicht?
Operationele medewerkers en operationeel leidinggevenden zijn verplicht om bij VCA gecertificeerde bedrijven in het bezit te zijn van een VCA(VOL) dipoma. Bovendien stellen ook veel niet-gecertificeerde bedrijven het bezitten van een VCA(VOL) diploma als een vereiste.

 

CCV punten
De VCA opleiding van ACVO opleidingen en advies is gecertificeerd in het kader van de Richtlijn vakbekwaamheid onder toezicht van CCV. Dit betekent dat er punten kunnen worden verzameld om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de code 95. Per dag ontvangt u hiervoor 7 uren.

 

Meedoen met de opleiding in Emmeloord op 22 en 29 mei? Dat kan! Klik hier en meld u aan.

Let op: VOL=VOL

17 april 2015 

Nieuw bij ACVO: gratis e-learning proefexamens VCA (VOL/Basisveiligheid)

 

ACVO opleidingen en advies heeft een nieuw systeem ontwikkeld om u  op een efficiënte wijze voor te bereiden op uw VCA (VOL/Basisveiligheid) examen. Het systeem maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier online VCA oefenexamens te maken. Zodra u alle vragen van het oefenexamen heeft beantwoord, kijkt het systeem direct uw oefenexamen na. Het nakijksysteem geeft aan of u wel of niet bent geslaagd, geeft uw score weer en laat  zien welke vragen u juist en onjuist heeft beantwoord. Voor u is dit een ideaal meetmoment om te zien in hoeverre u bent voorbereid op het VCA examen. Het systeem biedt u de mogelijkheid om meerdere verschillende oefenexamens te maken.

 

Nakijksysteem van de online oefenexamens:

 

Gratis aanmelden  
Omdat we pilots aan het draaien zijn kunt u zich nu gratis aanmelden. Wanneer u gebruik wilt maken van de online examentraining van ACVO, klik dan hier en klik op: ik heb geen account. Maak een account aan en u ontvangt binnen één werkdag een bevestiging van inschrijving en toegang tot het systeem.

U kunt zich ook aanmelden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.
Contactpersoon: Gerwin Bredewout, 0527 – 61 21 36.

 

 

31 maart 2015

Nieuwsbrief maart verzonden

 

Zojuist is de nieuwsbrief over de nieuw ontwikkelde e-learning van ACVO verstuurd.

U kunt de nieuwsbrief via deze link openen. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief via de link. 

 

4 maart 2015

Vrijstelling code 95 (CCV erkenning) voor oudere chauffeurs vervalt


In Europa moeten beroepschauffeurs iedere 5 jaar een nascholing van 35 uur volgen conform de CCV-erkenning. Op het rijbewijs komt dan code 95 (met een einddatum) te staan voor het betreffende voertuig: vrachtwagen (C) en/of busrijbewijs (D). Deze code is verplicht om beroepsmatig dit rijbewijs te mogen blijven gebruiken. Op dit moment geldt in Nederland de regel dat chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955, vrijgesteld zijn van de nascholingsplicht. Dit is echter in strijd met de huidige Europese Richtlijn Vakbekwaamheid. De Europese Commissie heeft Nederland daarom opgedragen om de regelgeving uiterlijk per 1 juni 2015 aan te passen.

 

Wat betekent dit voor deze chauffeurs?
Indien er genoeg punten gehaald zijn, kan het rijbewijs worden omgewisseld bij de gemeente. Als er nog niet genoeg punten behaald zijn, moeten er nog cursussen of opleidingen gevolgd hebben onder CCV-erkenning. De code 95 voor het D-rijbewijs moet op 10 september 2015 op het rijbewijs staan en voor het C-rijbewijs op 10 september 2016. De nascholing moet dan ook voor deze data afgerond zijn.


Diverse opleidingen binnen ACVO met CCV-erkenning

Om te voldoen aan de CCV-erkenning, biedt ACVO diverse opleidingen aan die eraan bijdragen om aan de code 95 eisen te voldoen. Onze tweedaagse VCA opleiding, BHV basis en BHV-herhalingsopleidingen en onze heftruck opleiding zijn voorzien van CCV-erkenning. Met deze erkenning kunnen punten worden verzameld om te voldoen aan de code 95. Per dag ontvangt u 7 uren. 

 

Klik hier voor meer informatie

18 februari 2015

DLP e-learning positief ontvangen 

 

Eerste kennistoets online

Vorige week is de eerste DLP e-learning kennistoets online gezet voor een groep DLP cursisten. Deze kennistoets was voor zowel de cursisten als de docent een mooi meetmoment om te zien in hoeverre de behandelde lesstof van dag 1 door de cursisten is begrepen.


Positieve reacties
De reacties van de cursisten op deze vorm van e-learning waren zeer positief. De cursisten hebben tijdens de evaluatie van de pilot aangegeven zeker deel te willen nemen aan de kennistoets van dag 2. Bovendien werd de toets ervaren als ‘zeer nuttig’ en ‘een goede voorbereiding op het examen’.
Enkele cursisten hadden de vragen en antwoorden uit de toets meegenomen naar de tweede cursusdag, zodat de resultaten gelijk met de docent konden worden besproken.


Evaluatie

De docent heeft op de 2e opleidingsdag alle vragen en antwoorden van de kennistoets besproken. Hierdoor is er voor de cursist inzicht gecreëerd in de aandachtspunten voor het eindexamen.

Resultaten kennistoets
Gezien het feit dat bijna alle cursisten de toets hebben gemaakt, is gebleken dat de toets erg serieus werd genomen. Gemiddeld is er een 7,3 op de toets gescoord. Bovendien is er één cursist geweest met een foutloze toets, een 10!

Kennistoets dag 2
Vandaag gaat de online kennistoets van dag 2 online voor de groep DLP’ers. De cursisten hebben tot de derde opleidingsdag de tijd om deze toets af te ronden.
We verwachten ook deze keer weer een succesvolle deelname aan de kennistoets!  

6 februari 2015

VCA-applicatie en E-learning

 

Zojuist is de nieuwsbrief over de nieuw te bouwen VCA-applicatie en het E-learning pakket van ACVO verstuurd.

U kunt de nieuwsbrief via deze link bekijken. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Ook dat kan via de link.

30 januari 2015

VCA middag/avondopleiding ingepland in Emmeloord

 

Op 5 en 11 maart is een nieuwe middag/avondopleiding VCA ingepland. Het examen vindt plaats op 16 maart. Het is mogelijk om in deze opleiding de Basisveiligheid te volgen, maar ook de VCA-VOL is mogelijk. 

De lestijden op beide dagen zijn van 15.00 uur tot 21.00 uur. 

Wilt u zich opgeven? Dat kan hier voor de Basisveiligheid en hier voor de opleiding VCA VOL. 

28 januari 2015

Onderzoek ministerie SZW: onvoldoende signalering certificering en toezicht

 

Wat we in de markt al jaren weten is nu ook door onderzoek vastgesteld, de geldstroom bepaald de macht!? Of ligt het genuanceerder!? ISOFastTrack is de oplossing voor het inzicht in de praktijk, periodieke, kritisch reality checks en continue controle en het registreren en traceren van deze controles. En daarbij ook nog eens de PDCA-cyclus en verbeterdoelstellingen inzichtelijk gemaakt.

 

Doe ook mee aan de crowdsourcing voor VCA en binnenkort ISO 9001 en 14001.

Lees meer...

15 januari 2015

Opleiding Veilig werken langs de weg vernieuwd

 

Vanwege een vernieuwde publicatie CROW 96a/96b is de opleiding Veilig werken langs de weg vernieuwd! Deze nieuwe publicatie wordt in de opleiding uitvoerig besproken en de vernieuwingen worden vergeleken met de oude publicatie. 

 

Na afloop van deze opleiding kent u de regels om veilig op en/of langs de weg te kunnen werken. Erg belangrijk, want zoals in artikel 48 lid 17 uit de CAO voor het bouwbedrijf te lezen is, moeten medewerkers die op en/of langs de weg werken beschikken over een deskundigheidscertificaat voor het veilig werken op en/of langs wegen! 

 

Meer informatie over de opleiding Veilig werken langs de weg staat hier

 

 

8 januari 2015 

DLP opleidingen 2015 

 

De DLP opleidingen lopen snel vol aan het begin van het jaar! Zo zit de opleiding die gepland staat
op 15, 22 en 29 januari a.s. in Amersfoort vol. De eerstvolgende opleiding die gepland staat in Amersfoort
is op 10, 17 en 24 februari a.s.. Wilt u graag uw DLP certificaat halen? Geef u dan snel op, want vol=vol! 

 

Planning eerstkomende DLP opleidingen waar nog ruimte is: 

 • 5, 12 en 19 februari Koedijk
 • 10, 17 en 24 februari Amersfoort 
 • 27 februari, 6 en 13 maart Emmeloord 
 • 10, 17 en 24 maart Helmond 
 • 19, 26 maart en 3 april Amersfoort 

Bij al deze opleidingen is het tevens mogelijk om de specialisaties Kabels & Leidingen en Calculatoren te volgen. 

8 januari 2015

VCA opleidingen gepland

 

Het nieuwe jaar staat altijd in het teken van goede voornemens. Veilig werken hoort daar ook zeker bij!
Wilt u de opleiding VCA volgen? Dat kan bij ons op 30 januari en 6 februari a.s. in Emmeloord en
op 12 en 19 februari a.s. in Amersfoort. 


Geef u hier nog snel op, want vol = vol!  

17 december 2014

Nieuwe opleiding DLP Herhaling ingepland! 

 

De opleiding DLP Herhaling die op 13 januari gepland staat in Amersfoort is vol. Vandaar dat er nu een nieuwe DLP Herhaling is ingepland op 29 januari in Amersfoort. Is uw DLP certificaat bijna verlopen? Geef u dan snel op voor de herhalingsdag! Klik hier voor meer informatie.  

11 december 2014

Veiligheidsbewustzijn

 

In de nieuwsbrief van oktober werd aangekondigd dat ACVO opleidingen en advies een onderzoek is gestart naar het verhogen van het veiligheidsbewustzijn onder de werknemers. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels verwerkt. Omdat we in de nieuwsbrief van oktober hadden aangegeven u op de hoogte te houden over de resultaten van de enquête, wordt hieronder in het kort een samenvatting van de resultaten gegeven.

 

Hoge respons
We zijn zeer enthousiast over de hoge respons op de enquête. Maar liefst 109 ondernemers hebben de enquête online ingevuld en hebben ons daarmee voorzien van zeer bruikbare informatie. Wij willen de respondenten daarom ook hartelijk bedanken voor de medewerking.

 

Uitkomsten onderzoek
Uit de enquêteresultaten is gebleken dat een groot aantal bedrijven veiligheid hoog in het vaandel heeft staan. Bovendien is veiligheidsbewustzijn een belangrijk onderdeel binnen de bedrijfsvoering. 73% van de ondervraagden houdt maandelijks toolboxen en 42% is VCA gecertificeerd. Ook veiligheidsopleidingen worden als belangrijk tot zeer belangrijk ervaren.

 

Digitale mogelijkheden
Ondanks dat een groot aantal bedrijven qua opleidingen, bijscholing en beleid al veel doen aan veiligheid, blijken digitale trainingen en opleidingen nog geen onderdeel binnen de bedrijfsvoering te zijn. Slechts 18% is momenteel bezig met digitale trainingen en opleidingen.

 

Behoefte in digitale mogelijkheden
Uit de enquête wordt duidelijk dat er wel een groeiende behoefte is in deze vorm van bijscholing. 70% van de respondenten geeft aan een combinatie van klassikale opleidingen en digitale bijscholingen de ideale manier van opleiden te vinden.

 

Pilot bedrijven
Door deze uitkomsten is ACVO opleidingen en advies momenteel bezig met het ontwikkelen van een digitaal systeem waardoor het mogelijk wordt om digitale bijscholingen binnen bedrijven mogelijk te maken.
Daarom zijn we nog op zoek naar pilot bedrijven om deze nieuwe opleidingsmethoden te kunnen toetsen. Indien u zich wilt aanmelden als pilotbedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen. 
Contactpersoon: Gerwin Bredewout 0527-   612136 of via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

20 november 2014

MVO-prijsuitreiking in Theater 't Voorhuys

 

Vanavond vindt de prijsuitreiking plaats van de eerste MVO-prijs Noordoostpolder! Finalisten L. de Vries Staalbouw, BioRomeo en Berdi Sport & Groen zitten nog een dag in spanning maar krijgen vanavond de juryuitslag te horen. Voorafgaand aan de bekendmaking geven Reinier van den Berg en professor Jan Jonker een presentatie.

 

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de avond maar wilt u er wel bij zijn? Kom dan vanavond naar het theater, de zaal is geopend om 19.00 uur. Het officiële programma start om 19.30 uur. U kunt ons ook nog even bellen via 0527 69 95 98 of een mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Toegang is gratis, de organisatie staat vanaf 19.00 uur klaar om u de entreekaart te overhandigen. Er zijn inmiddels 300 aanmeldingen, dat betekent dat er nog ruimte is voor geïnteresseerden. Van harte welkom om bij dit inspirerende evenement aanwezig te zijn!

 

De organisatie is in handen van ISOFastTrack, Rabobank Noordoostpolder-Urk en Countus. Gemeente Noordoostpolder en restaurant 't Voorhuys ondersteunen het evenement. 

19 november 2014

Zorg ervoor dat uw Code 95/CCV erkenning niet verloopt!!

 

De Richtlijn Code 95 is een Europese Richtlijn waar in staat wat u moet doen om beroepschauffeur te worden én te blijven. Deze richtlijn geldt vanaf 2008 voor buschauffeurs en sinds 2009 ook voor vrachtwagenchauffeurs.

 

Om aan deze richtlijn te voldoen bent u verplicht om in 5 jaar minimaal 35 uur vakbekwaamheid Code 95 aan bijscholing te volgen. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken welke cursussen hij/zij wil volgen. De enige eis is dat er van de 35 uur minimaal één dag á 7 uur een praktijktraining gevolgd moet worden. Deze bijscholing dient u te volgen bij een CCV gecertificeerde instantie. ACVO is door het CCV gecertificeerd om diverse opleidingen te geven met de CCV erkenning. Zo kunt u bij ons de BHV Herhaling, BHV Basis, al onze VCA opleidingen, Veilig werken met de Heftruck en de gebruikerstraining GPM 3 Eurovim volgen met CCV erkenning.

 

Code 95 verlopen?
Stel dat het u als chauffeur niet is gelukt om het aantal uur te halen in de 5 jaar, dan heeft dat als gevolg dat uw vakbekwaamheid code 95 verloopt en dat u niet meer beroepsmatig mag rijden. Indien u dan besluit dat u tóch wil rijden, moet de vakbekwaamheid vernieuwd worden en moet er 35 uur aan nascholing worden gevolgd voor u weer mag rijden.

 

Het is dus van belang dat u uw code 95 goed in de gaten houdt en het zeker niet laat verlopen!
Voor meer informatie over de bijscholing en de opleidingen die wij aanbieden met deze CCV erkenning, kunt u  vrijblijvend contact met ons opnemen.

18 november 2014

Start onderzoek naar het verhogen van veiligheidsbewustzijn

 

Zoals al is aangekondigd in de nieuwsbrief van oktober, is ACVO een onderzoek gestart naar het verhogen van het veiligheidsbewustzijn onder de werknemers.

Het méér dan alleen voldoen aan de minimale wettelijke eisen en het verhogen van veiligheidsbewustzijn zijn belangrijke thema’s bij bedrijven. Hierdoor neemt de vraag naar opleidingen om veiligheidsbewustzijn te verhogen toe en behoren digitale oplossingen tot de mogelijkheden om dit positief te kunnen stimuleren.

Wij hebben een vragenlijst verzonden naar onze relaties.
Indien u deze vragenlijst nog niet heeft ontvangen, of u heeft interesse in dit onderzoek, dan kunt u de vragenlijst via de onderstaande link invullen.

http://www.thesistools.com/web/?id=435534  

Ook zijn we nog op zoek naar pilot bedrijven om deze nieuwe opleidingsmethoden te kunnen toetsen. Wanneer u geïnteresseerd bent in dit onderzoek, of u wilt zich aanmelden als pilotbedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Contactpersoon vanuit ACVO: Gerwin Bredewout 0527-612136, of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Wij houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomsten van dit onderzoek. 

De verzamelde gegevens worden uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

10 november 2014

Opleiding Veilig Werken met de Heftruck in Emmeloord ingepland

 

Op 12 december staat er een opleiding Veilig Werken met de Heftruck gepland in Emmeloord!

Geef u nog snel op, want vol=vol! Opgeven kan hier.

5 november 2014

DLP opleiding ingepland in Biervliet (Zeeland)

 

Op 13, 20 en 27 januari 2015 hebben we een DLP opleiding ingepland in Biervliet! Woont u in Zeeland en wilt u een DLP opleiding in de buurt doen? Dan is dit uw kans! 

Aanmelden kan hier

21 oktober 2014

Lees onze nieuwsbrief van oktober 

Vandaag is de nieuwsbrief van oktober verstuurd vanuit ACVO. Wilt u deze in de toekomst ontvangen? Dan kunt u zich via de nieuwsbrief inschrijven. 

Veiligheid is en blijft een belangrijk item binnen wet- en regelgeving en de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Steeds meer organisaties zien dit als een minimale eis en willen hier zelf strenger en effectiever invulling aan geven. 

10 oktober 2014

Geldigheid VCA diploma

 

De afgelopen week zijn we door een aantal klanten benaderd over de geldigheidsduur van het VCA diploma. Enkele collega opleiders hebben een commerciële actiemail gestuurd, met de oproep om nog snel even voor 10 jaar het diploma vast te leggen, voordat deze termijn naar 5 jaar gaat. Hierin wordt 1 januari 2015 als overgangsdatum vermeld, wat bij navraag bij het SSVV niet blijkt te kloppen.

Daarnaast vind ik dat iedere zichzelf respecterende opleider, maar ook bij bedrijven niet het geldelijk gewin prioriteit moet hebben boven de “mens”. Het SSVV denkt overigens wel na over wijziging van de termijn van het VCA diploma met als uitgangspunt, dat daardoor de veiligheid op de werkplek wordt gestimuleerd en het aantal ongevallen op de werkvloer af zal nemen.
                  

Veilig werken is een continu proces waarbij veel bedrijven VCA als minimale eis zien. We zien gelukkig een ontwikkeling waarin bedrijven steeds meer kiezen voor een programma waarin veiligheidsbewustzijn centraal staat en waarin VCA een mooie basis is. Ongeacht of dit nu eens in de 5 of 10 jaar wordt geëxamineerd.

 

Oene Venema

 

Klik hier voor de verklaring van het SSVV op hun website. 

29 september 2014

Opleidingsruimte vernieuwd

Afgelopen vrijdag is de lunchruimte in ons pand in Emmeloord veranderd. Dankzij Pim van der Maden en Interemm kunnen de cursisten nu genieten van twee prachtige uitzichten in de polder. We zijn erg blij met het mooie resultaat. 

 

25 september 2014

Nieuwe opzet KAM-opleiding

 

Er kwamen bij ons verschillende vragen binnen voor begeleiding/opleidingen rondom de certificaten VCA, ISO 9001, ISO 26000 en ISO 14001. Aangezien deze onderdelen deels behandeld worden in de KAM-opleiding hebben we besloten deze opleiding modulair aan te gaan bieden.

 

Zo kan er gekozen worden voor de modules die relevant zijn voor het bedrijf. De module opleidingen ISO 26000 en ISO 14001 duren 1 dagen, VCA en ISO 9001 2 dagen. Daarnaast is er een module over Auditvaardigheden, aangezien de KAM-coördinator als taak heeft interne audits uit te voeren. Op de opleidingspagina ziet u uitgebreide informatie over de onderdelen.

 

De eerste opleidingsdag is op 26 november a.s.

 


Wij gebruiken Cookies om onze website continue te verbeteren en uw gebruikersgemak te verhogen. Cookies voor het juist functioneren van de website zijn reeds geplaatst. In onze Privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over de gegevens die wij middels Cookies verzamelen en het doel daarvan.

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, kunt u terecht bij onze Privacyverklaring.

Ik accepteer de Cookies van deze website.

EU Cookie Directive Module Information