Risico inventarisatie en evaluatie

Volgens de Arbowet 2007 moet het beleid van een onderneming gericht zijn op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en zijn gebaseerd op een deugdelijke en op schrift gestelde inventarisa­tie en evaluatie van de risico’s.

Bij de risico-inventarisatie gaat het er om de risico’s in kaart te brengen, bij de risico-evaluatie wor­den de risico’s beoordeeld.

 

Een RI&E is een checklist die inzicht geeft in de veiligheid- en gezondheidsrisico’s in uw bedrijf. Inzicht in de risico’s is een eerste stap op weg naar goede arbeidsomstandigheden. Door de arbeidsrisico’s te inventariseren krijgt u snel inzicht in de situatie en kunt u zien waar verbeteringen in uw onderneming nodig zijn. Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet.

 

Voor de uitvoer van een RI&E dient de nodige informatie verzameld te worden. De stappen die hiervoor ondernomen dienen te worden zijn:

  • ACVO verstrekt een inventarisatielijst voor de basisinformatie;
  • daarna bekijkt de adviseur(s) functiegewijs de werklocatie(s) en eventuele projecten. Deze informatie is nodig als input voor het opstellen van de Risico Inventarisatie;
  • na inventarisatie van de risico’s wordt een evaluatie van de ernst van de risico’s gemaakt;
  • het Plan van Aanpak wordt gemaakt om de risico’s te beperken.

Eventueel kunnen wij de begeleiding verzorgen bij de toetsing.

 

Als de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf veranderen, moet de RI&E ook worden aangepast. Denk hierbij aan de inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of nieuwe taken voor de medewerkers. De RI&E moet altijd actueel zijn.

 

U kunt contact met ACVO opnemen voor meer informatie of een vrijblijvende offerte aanvragen.

 

ACVO organiseert diverse opleidingen op het gebied van Veiligheid. Een aanrader is de opleiding Bedrijfshulpverlener basis.

 

e-max.it: your social media marketing partner

Wij gebruiken Cookies om onze website continue te verbeteren en uw gebruikersgemak te verhogen. Cookies voor het juist functioneren van de website zijn reeds geplaatst. In onze Privacyverklaring kunt u meer informatie vinden over de gegevens die wij middels Cookies verzamelen en het doel daarvan.

Voor meer informatie over de Cookies die wij gebruiken, kunt u terecht bij onze Privacyverklaring.

Ik accepteer de Cookies van deze website.

EU Cookie Directive Module Information